Katholiek Ede

Gezinsvieringen

Palmpasen 2014

De werkgroep Gezinsviering bereid zo’n 7x per jaar  samen met de voorganger de gezinsviering voor. We maken rond het thema van de zondag een voor kinderen toegankelijke viering. We zoeken liedjes voor het kinderkoor en we zorgen voor een leuk boekje. In de viering betrekken we de kinderen actief door hen mee te laten praten en de voorbeden te laten lezen. Op een gezinszondag is er een reguliere viering. De kinderen krijgen op een andere locatie catechese. Ze knutselen, er wordt gezongen en er worden verhalen gelezen. Na de viering kunnen ouders nog verder ingaan op het thema samen met de voorganger. Daarna komen de kinderen weer bij de kerk en is er een gezamelijke lunch voor wie er nog aanwezig is.

Gezinszondag!!

gezinszondag1Zondag 10 september is er weer een gezinszondag. Aan het begin van de viering mogen alle kinderen van 4 jaar en ouder weer met ons mee naar de ESV. Daar gaan we luisteren, praten en werken over het verhaal van Kain en Abel. Wat weet jij daar nog van? En hoe heeft God het bedoeld?
Daar gaan we het met jullie over hebben.

Lees meer...  

Gezinsviering-Gezinszondag

gezinsviering1In 2015 zijn we begonnen met Gezinszondagen. Daarnaast zijn er ook nog steeds gezinsvieringen.

Gezinsvieringen zijn vieringen die gericht zijn op kinderen. De liturgie is makkelijker, de thema’s zijn toegespitst op kinderen. De viering wordt opgeluisterd door het kinderkoor, de preek is een “gesprek met de kinderen”.

Lees meer...  

ONDERWEG

Sint ChristoffelDe vakantie staat voor de deur. Veel mensen gaan op weg.
Kennen jullie het verhaal van sint Christoffel, die de mensen beschermd op reis?
Daar gaan we in de gezinsviering van zondag 2 juli naar luisteren en over praten.

Lees meer...  

Je bent een wonder!

gezinsviering Je bent een wonder! Je kan denken, spelen, dromen,  sporten. Je hebt het goed: je hebt genoeg te eten, een  school, een computer.

Lees meer...  

Oproep kinderactiviteiten

familievieringOPROEP: Ben je nieuwsgierig geworden naar al onze activiteiten?  Zou je graag je steentje willen en kunnen bijdragen, om deze activiteiten te laten bestaan? In alle werkgroepen is er ruimte voor nieuwe mensen. Vele handen maken licht werk en je leert elkaar beter kennen.

Heb je interesse: Meld je aan via ons mailadres, wij nemen dan zo snel mogelijk met jou contact op!

Lees meer...  

Copyright © 2017 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.