Katholiek Ede

Werkgroep Avondwake opgeheven

AvondwakeAlhoewel het op de Veluwe niet gebruikelijk was om een avondwake te houden, werd op verzoek van de ‘deeltijd’ pastor van De Goede Herderparochie, aalmoezenier Peter Bosma aan mw. Nellie Ale gevraagd een avondwakegroep op te richten. Zij deed dit i.s.w. met Alda Bosman.

Die eerste scholing in 1992 gebeurde door dominicaan Henk Jongerius. Op 3 januari 1993 gingen, voor het eerst, twee parochianen voor bij een avondwake te weten de dames Nellie Ale en Doortje v.d. Put. De eerste negen jaren telde de groep tien parochianen; zeven voorgangers en drie cantors. Er waren toen 3 tot 6 wakes per jaar. In het jaar 2000 werd op verzoek van pastor Gerard Peters gestart met een nieuwe cursus i.s.w. met parochianen uit de St.Antoniusparochie. Met de komst van Marja Hardenberg was de avondwakegroep daarmee de eerste gezamenlijke werkgroep van de twee Edese parochies. De groep ging vanaf die tijd ook mee voor bij de Allerzielenvieringen.  Vanaf de fusie (maart 2013) zijn er zo weinig wakes geweest ,minder dan 1 wake per jaar, dat de inspanning om toch blijvend paraat te staan en ook ‘bij te blijven’ niet meer waargemaakt kunnen worden.
Na 26 jaar wordt de werkgroep avondwake opgeheven.
Dank aan alle oud-werkgroepleden en cantors! Dank aan de werkgroepleden Nellie, Doortje, Marja, Sylvia, Mariet en Krijna en op de achtergrond Riet voor jullie inzet gedurende vele jaren!
Toos Ettema-Konijn, coördinator werkgroep Avondwake

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.