Katholiek Ede

Foto's Katholiek Ede

Katholiek Ede

Werkgroep Avondwake opgeheven

AvondwakeAlhoewel het op de Veluwe niet gebruikelijk was om een avondwake te houden, werd op verzoek van de ‘deeltijd’ pastor van De Goede Herderparochie, aalmoezenier Peter Bosma aan mw. Nellie Ale gevraagd een avondwakegroep op te richten. Zij deed dit i.s.w. met Alda Bosman.

Lees meer...  

Afscheid van Noortje Johan

Cantors koorNog één keer is het cantoreskoor bij elkaar geroepen om te zingen onder leiding van dirigent Noortje Johan. In de Woord- en Communieviering op zondag 10 september zal zij voor de laatste keer als dirigent dit koor leiden.

Lees meer...  

Feestelijke Eucharistieviering t.g.v. het 50-jarig priesterjubileum van em. pastor A. van Dijk

Op 18 juli is het 50 jaar geleden dat pastor Adri van Dijk tot priester werd gewijd. Dit heuglijke feit wil hij ook in het midden van onze geloofsgemeenschap vieren, waar hij sinds vele jaren als voorganger gastvrij ontvangen wordt. Op zondag 26 juli zal hij dit ‘gouden’ priesterfeest vieren mmv een gelegenheidskoor tijdens de eucharistieviering om 10.30 u in de St. Antoniuskerk te Ede.

Locatieraad nieuws

De locatieraad van Katholiek Ede heeft in per 1 januari afscheid genomen van Jan van Haaren en van Hendrik Jan Vos. Jan van Haaren had de taak als voorzitter op zich genomen. Deze taak zal voorlopig waargenomen worden door Ria Harmens. De bedoeling is dat Richard van de Heisteeg dit over gaat nemen.

Lees meer...  

Afscheid AMDG

AMDGBeste parochianen,

Met Pasen zal het AMDG koor voor het allerlaatste keer de viering verzorgen. U weet dat dit koor moet stoppen, na 93 jaar altijd klaar te hebben gestaan op alle zondagen en de laatste jaren op de eerste en de derde zondag van de maand, bij trouwerijen en uitvaarten.

Daar komt  nu een eind aan. Sommigen van ons koor zult U enkele keren per jaar terug zien bij het nieuwe koor Laudate Dominum

Met Pasen zullen wij Pastoor Adrie van Dijk begeleiden in deze eucharistieviering. Wij zullen dan zingen: de Missa Brevis  Sancti Johannes de Deo in B  (Kleine Orgelsolo Messe),het Victimae paschali laudes, het Halleluja van Handel en het slotlied  “U zij de Glorie”.

Het koor staat voor het laatst onder leiding van Simon de Jong en onze trouwe organist Jan Peters.                

De Sopraansolo wordt gezongen door onze vaste soliste Ida Gorissen.

Het AMDG wil graag iedereen bedanken die ons al die jaren een warm hart hebben toegedragen.

U bent van harte welkom op onze laatste viering met het koor AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam)

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.