Katholiek Ede

Cantoreskoor

Cantors koor

 De “CANTORES”.  

Cantor = Zanger.  Cantores= Zangers (en zangeressen)

 

Eind jaren tachtig / begin jaren negentig werd in de toenmalige Goeder Herder Parochie de liturgie van de zondag ondersteund door een parochiekoor dat 3 keer per maand met Nederlandstalige liederen de vieringen opluisterde. Op de overige zondagen zong er een school/kinderkoor tijdens een gezinsviering en soms ook Cantabile of een gastkoor. Toen reeds ontstond het idee om een cantoresgroep te vormen om daarmee de koor-loze vieringen op zondag met gezangen te ondersteunen. Dit idee werd in 1994 gerealiseerd en er werd een groep gevormd bestaande uit 8 tot 10 personen die regelmatig o.l.v. Pastor Hans Lucassen repeteerde  en op 19 juni 1994  ondersteunden de “CANTORES”voor het eerst de liturgieviering. Terwijl toen en in de loop van de jaren voornamelijk éénstemmig Nederlands gezongen werd  uit de bundel “Gezangen voor Liturgie” (een enkel meerstemmig lied behoorde ook tot het repertoire) veranderde dat met de komst van Noortje Johan als dirigent in 1999. Zij was in opleiding tot dirigent van amateurkoren bij het MDO in Utrecht en behaalde met goed gevolg in 2000 haar officiële diploma. Gaande de tijd breidde het “koortje van Noortje” zoals het ook wel werd genoemd, zich uit tot de bestaande groep samengesteld uit sopranen, alten, tenoren en bassen (recent nog voegde zich een aantal nieuwe leden alsmede oud-leden van het opgeheven Goede Herder Parochie-koor toe)  en kwam meer de nadruk op meerstemmig zingen te liggen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit teksten van Huub Oosterhuis op muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Van de befaamde Taizé-groep zijn ook nogal wat liederen aan het repertoir toegevoegd. De “CANTORES” ondersteunen thans, volgens de afgesproken koorverdeling, een keer per maand  de viering in de Antoniuskerk.

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.