Katholiek Ede

Avondwake

DE AVONDWAKEGROEP

avondwakeHistorie

In Ede is in1991 binnen de Goede Herderparochie een Avondwakegroep opgericht.

In het jaar 2000 werd de groep, na een oproep, uitgebreid met mensen uit de St.Antonius van Paduaparochie.

Samen ging men verder als een gezamenlijke werkgroep voor heel Ede. Hiermee waren zij een voorloper van de huidige geloofsgemeenschap Katholiek Ede.

Wat is een avondwake?

In een avondwake wordt een dierbare mens herdacht, met een persoonlijk verhaal, met samen stil zijn, met bidden en zingen en woorden uit de Schrift.

Een avondwake vindt plaats op de avond voor de dag van begrafenis of meestal in de kerk, maar het kan ook in een uitvaartcentrum of gewoon thuis, als daar voldoende ruimte is.

Het is een dienst waarbij heel veel persoonlijke inbreng mogelijk is. Daarom gaan de twee mensen die de avondwake samen met de familie zullen doen, altijd eerst bij de familie op voorbereidingsbezoek.

Er is bij een avondwake vooral een sfeer die rust ademt, een bijeenzijn waarin mensen zich voorbereiden op het afscheid van de volgende dag. Een wake duurt plm. 30 minuten. Na de wake is er, als de familie dat wil, gelegenheid voor condoleances en een kopje koffie.

Een avondwake kan veel troost bieden en een heilzaam begin vormen van een rouwproces.

Wat doet een avondwakegroep?

De avondwake wordt verzorgd door de avondwakegroep . Zij verzorgt een avondwake voor iemand die gestorven is; een dienst aan de vooravond van de uitvaart. De groep bestaat uit medeparochianen. Zij zijn opgeleid om voor te gaan bij een avondwake. Zij volgen geregeld bijscholingscursussen.

Zoals hierboven staat: er is en wordt ruimte gemaakt voor een grote persoonlijke inbreng.

De avondwakegroep heeft behoefte aan uitbreiding.

Voor informatie en aanmelding kunnen mensen terecht bij het parochiesecretariaat, de pastores en pastoraatsgroep en bij de coördinator van de groep, mw. T. Ettema-Konijn, tel.0318 645831

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.