Katholiek Ede

Klussenclub

Inzameling oud papier voor een goed doel

AKTIE !!!!!!!!!!!!!!!

Beste parochianen van de katholieke geloofsgemeenschap Ede.

In de Goede Herder kerk was een klussenclub die allerlei klusjes in en om de kerk deden en ook oud papier verzamelde voor een goed doel. Heel wat parochianen van de oude Goede Herderkerk maar ook van de Antoniuskerk brachten hun oud-papier hierheen. Nu we één geloofsgemeenschap zijn zou het fijn zijn als er meer mensen naar ons het oud papier kwamen brengen.

ELKE eerste zaterdag van de maand staan we op de parkeerplaats achter de Antonius kerk

De opbrengst gaat naar een goed doel namelijk twee weeshuizen : Panti Asuhan Naungan Kasih “ St. Elisabeth” en meisjesinternaat “Asrama Yosefa l ” beide gesitueerd in ENDE op het eiland Flores in Indonesië. Op deze wijze krijgt oud-papier een goede bestemming en helpen we ongeveer 65 kinderen aan o.a. voeding en onderwijs.

We zullen u ook regelmatig op de hoogte houden van de opbrengst oud-papier via ons parochieblad Titus Breed en de website www.katholiekede.nl. We hopen op een grotere oud papier opbrengst en als u dan toch uw oud-papier brengt dan kunt u misschien ook wel oud-papier van u kennissen en buren mee nemen.

Namens de klussenclub en zeker de oud papier verzamelaars alvast heel veel dank.

Kees Huikeshoven.

 

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.