Katholiek Ede

Geloofsgemeenschap

 

Installatieviering volgen via livestream

pastoor mauricio fotoDe viering in onze kerk, de installatieviering is dus via de livestream te volgen voor iedereen die niet naar de kerk komt of kan komen. Via deze link.

https://titusb.nl/installatieviering

Viering mmv. het Nederlands-Byzantijns koor BYCHANTIUM uit IJsselstein

bij 2Iconen hebben een onmisbare plaats bij de viering van de Byzantijnse liturgie. De geloofsgeheimen die in de kerk gevierd worden, worden door iconen met kleuren en vormen zichtbaar tegenwoordig gesteld. Door iconen beleven gelovigen de werkelijke aanwezigheid van Christus, van Maria, en van heiligen en engelen. Centraal staat het paasmysterie waarin de opstanding van Christus wordt gevierd, die het nieuwe leven schenkt aan de hele wereld.

Lees meer...  

Viering wereld gebedsdag

Raad van kerkenOp vrijdagavond 3 maart 2023, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714 CA Ede. Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid. Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet. De landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving. Dit jaar komt het thema uit Taiwan. Het thema van het programma is gebaseerd op Efeziërs 1:15-19. Uitvoering van de viering zal plaats vinden door een team van medewerkers en musici uit de lidkerken van de Raad van Kerken te Ede. Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom in de kerk. Info: Albert Schol 06-20531289 of Rita Aelbers 06-30722297

De nieuw benoemde pastoor van onze parochie

pastoor mauricio fotoZijn naam is Jesús Mauricio Meneses Santiago. Pastoor Jesús Mauricio Meneses Santiago is op 6 juli 1984 geboren in Confension in het noorden van Colombia. Hij groeide op in een katholiek gezin. Op zijn vijfde werd hij misdienaar, tijdens zijn middelbare schoolperiode werd hij ook koster en was dagelijks te vinden in de kerk om de klokken te luiden. Daarnaast leidde hij het leven van een ‘gewone jongen’. Hij studeerde theologie en filosofie in Bogotá. En zoals onze nieuwe pastoor een tijdje geleden zei in een Soester krantje: ”Ik was aanvankelijk van plan om mijn leven te wijden als pastoor in Colombia. Een buitenlands avontuur doen in een land waarvan ik de taal en cultuur niet ken als missionaris had ik nooit verwacht. Ik voelde me geroepen door God om toch te gaan. 

Lees meer...  

Aartsbisdombedevaart Lourdes 2023

LourdesVan 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer een diocesane bedevaart naar Lourdes.
Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel, waaronder 50 parochianen uit onze eigen parochie H. Titus Brandsma. Extra bijzonder was dat negen leden en de dirigent van het jongerenkoor JKA meegingen. De reacties waren stuk voor stuk overweldigend. “Lourdes is een plek vol mensen, maar waar zodra je het Heiligdom betreedt, de rust en het geloof overheersen”. Het jongerenkoor JKA is door het

Lees meer...  

Kapel

 
KapelOok dit jaar is onze kapel dagelijks geopend van 9.30-11.30 uur. U kunt hier altijd terecht voor een moment van stilte of het branden van een kaarsje. In de Franciscuszaal zijn vrijwilligers die koffie, thee en een luisterend oor hebben. Deze gastheren en gastvrouwen zijn er meestal met z’n tweeën. Lijkt het u ook fijn om gastheer of gastvrouw te zijn? Er is een 2-wekelijks rooster. Sluit u aan en leer uw mede parochianen beter kennen!!
Elke eerste donderdag van de maand is de Uitstelling van het Allerheiligste.
 

In ontwikkeling

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

 

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.katholiekede.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hem wordt aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.