Katholiek Ede

Geloofsgemeenschap

 

Geloofsgemeenschap Katholiek Ede

 

St. Antonius kerk

Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de zalige Titus Brandsmaparochie en is per 1 januari 2013 ontstaan uit de samenvoeging van de geloofsgemeenschappen St. Antonius van Padua en Goede Herder. Wij houden onze vieringen in de Antoniuskerk aan de Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Op deze website vindt u alle informatie over onze geloofsgemeenschap.

  

 


Zegening graven

zegening gravenOp dinsdag 2 november staat de liturgie van de kerk, - als vanouds na het feest van 'Allerheiligen' op 1 november,- in het teken van 'Allerzielen'. In de liturgie van de kerk worden dan al diegenen herdacht die ons in de dood zijn voorgegaan. ’s Middags zullen om 15.00 uur op het R.K. Kerkhof aan de Prins Bernardlaan, na een korte samenkomst rondom het kruis door onze kandidaat-priester Erik Rozeman samen met dhr W. Laverman de graven gezegend worden van een ieder die daar prijs op stelt.

 

Pastoor Ten Have 25 jaar priester!

priesterwijdingBeste parochianen,

Op 24 oktober aanstaande is het 25 jaar geleden dat onze pastoor tot priester werd gewijd. Een hele mijlpaal! Vanuit locatie Wageningen is een initiatief gestart om hem te verrassen met iets wat nodig vervangen moet worden: zijn fiets. Wij ondersteunen deze actie van harte. 

Lees meer...  

Cross of Nails naar Wageningen

crossOp zondag 17 oktober zal in een feestelijke viering om 14.00u in de Johannes de Doperkerk (Bergstraat 17) in Wageningen het “Cross of Nails” vanuit Coventry UK worden overgebracht naar Wageningen.

Lees meer...  

Afghaanse evacués in Harskamp

cvveSinds eind augustus verblijven er Afghaanse evacués in Harskamp. Er is een noodopvang ingericht op de legerplaats.

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) heeft contact met het COA en coördineert in overleg met de gemeente Ede het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en de inzet van vrijwilligers.

Lees meer...  

Vrijwilligers gevraagd!!

vrijwilligers2Ook al hebben we vele vrijwilligers die heel betrokken zijn met het wel en wee van onze kerk, we zijn toch nog op zoek naar mensen die tijd over hebben:
1. De MOV werkgroep (missie, ontwikkeling en vredesvraagstukken) zou graag wat leden erbij willen hebben.
2. Deze website van Katholiek Ede wordt gerund door Wim Anzion. Ook hij zou wat hulp kunnen gebruiken.
Heeft u interesse, laat het ons dan weten via het mailadres:

Met een bonnenkaart kunt u veel collectes vooruit

collectebonnen

Aan de eerste en tweede collecte kunt u bijdragen met contant geld, maar nog veel gemakkelijker en veiliger met een collectebon. Hoe werkt dat?

Lees meer...  

In ontwikkeling

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

 

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.katholiekede.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Houder van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Houder van deze website wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de houder van deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hem wordt aanbevolen. De houder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

De houder van deze website behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.