Katholiek Ede

Met een bonnenkaart kunt u veel collectes vooruit

collectebonnen

Aan de eerste en tweede collecte kunt u bijdragen met contant geld, maar nog veel gemakkelijker en veiliger met een collectebon. Hoe werkt dat?

Onze parochie zalige Titus Brandsma geeft collectebonnenkaarten uit. Er zijn drie soorten kaarten met elk 20 bonnen: van € 1,- (wit), € 2,50 (geel) en € 5,- (groen). Een bonnenkaart kunt u aanschaffen bij het secretariaat. Daar staat een pinautomaat. U kunt de prijs van de kaart(en) dus pinnen. Dat is gemakkelijk, want u hoeft geen geld meer opzij te leggen voor de collectes. En veilig, want hoe minder contant geld er omgaat bij uw geloofsgemeenschap en parochie, hoe beter het is. Voor een dief heeft een collectebon geen waarde. Er is nog een voordeel. De bonnenkaart die u bij het secretariaat met uw pinpas betaalt, is een bankoverschrijving aan de parochie. Een betaling via de bank aan de parochie wordt door de Belastingdienst erkend als een gift aan een algemeen nut beogende instelling. Onze parochie valt daaronder. Uw giften kunt u opgeven bij uw belastingaangifte. Heeft u meer dan één procent van uw belastbaar inkomen betaald aan giften, dan kunt u belastingaftrek krijgen. De prijs van een kaart die u in 2021 koopt, kunt u als gift opgeven bij uw belastingaangifte 2021. U kunt ook één of meer kaarten bestellen door overmaking van het bedrag op rekening NL72 RABO 0156 2767 20 op naam van parochie z. Titus Brandsma. Een witte kaart kost € 20,-, een gele € 50,- en een groene kaart € 100,-. Vermeld bij uw overschrijving uw naam, adres en de gewenste kaart(en). U krijgt de bestelde kaart(en) thuisbezorgd. Op het secretariaat kunt u uw bonnenkaart ook kopen tegen contante betaling. Denk er wel aan, dat u hiervoor géén belastingaftrek als gift kunt krijgen. De geloofsgemeenschap ziet graag dat u de betaling op het secretariaat doet via de pinautomaat. De collectebonnen die u in de schaal legt, tellen natuurlijk gewoon mee met de collecteopbrengst. Ook kunt u een bon gebruiken voor de betaling van de kaars die u in de kerk opsteekt. Gebruik van de collectebon is in elk opzicht voordelig voor uzelf en voor uw kerk!

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.