Katholiek Ede

Van de pastoraatsgroep

 
samen op weg3Toos Ettema heeft ons een jaar op weggeholpen vanaf onze start in februari 2021. Afgelopen februari zwaaide ze af. We zijn Toos heel veel dank verschuldigd voor het delen van al haar kennis. We zijn op weg! Vanaf hier staan we voor een mooie uitdaging als 4 vrouwen die ook aandacht en zorg hebben voor onze gezinnen en voor ons arbeidsleven. We voelen de verantwoordelijkheid om onze aandacht ook te besteden aan het pastoraat in Ede. Belangrijk is dat we zo goed mogelijk aansturen en zo met alle mensen in onze geloofsgemeenschap samenwerken. Dat we het pastorale werk met elkaar doen!
Voor de komende tijd heeft het kijken naar de toekomst onze bijzondere aandacht. Aandacht voor jonge gezinnen en voor jongeren hebben we als speerpunt gekozen. Hoe kunnen we met jonge gezinnen en jongeren blijvend in verbinding blijven? Binnenkort volgt een enquête. Behoor je tot deze doelgroep en heb je nog niets vernomen? Dan graag een mailtje aan onze pastoraatsgroepmail (). 
Natuurlijk gaan onze gedachten en gebeden uit naar ieder die getroffen is door de oorlog in Oekraïne. In het bijzonder voor de gevluchte mensen in Harskamp is er contact via de Edese groep geestelijke verzorging bij incidenten. Het kan zomaar zijn dat er beroep op ons gedaan wordt. Het is goed dat er via de gemeente Ede gecoördineerd wordt.
U kunt persoonlijk met ons in contact komen. Meestal is er iemand van ons bij de zondagsvieringen, en ook bij de woensdagochtendvieringen. 
Miriam Bruil, Lisette Vlastuin, Liesbeth Koomen, Astrid Bulte, pastoraatsgroep Ede

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.