Katholiek Ede

Van de Locatieraad

 
kerkbalans 2022Financiën…….. Voor u allen op dit moment een heet hangijzer met alle kosten die stijgen…
De locatieraad  was daar de afgelopen periode ook druk mee bezig. Er is een begroting voor 2022 opgemaakt die nu ter goedkeuring bij het Bestuur ligt 
Inmiddels heeft u de brief van de Actie Kerkbalans ontvangen.
Uw bijdrage is hard nodig in deze tijd van stijgende kosten en minder inkomen door de vele vieringen die niet konden plaats vinden.
Ook onze plannen in Ede vragen extra budget.
Wij hopen dat u uw kerk niet vergeet!!
Daarnaast zijn de werkgroepen actief met zaken uitzoeken en opruimen. Ook dat moet gebeuren.
Het secretariaat heeft wat meer ruimte om zich heen gecreëerd en ook in de diverse kelders, opbergkasten e.d. is men druk bezig alles weer eens uit te zoeken en te ordenen.
Nu de kerk weer “gewoon” open kan zijn op zondag, hopen we velen van u weer “terug” te zien.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.