Katholiek Ede

Vanuit de Locatie raad

 
locatieraadAfgelopen maanden is er veel werk verzet vanuit de LR. Niet allemaal even zichtbaar, maar ik wil u toch wat noemen. Overleg met het Bestuur in Wageningen, verder gaan met de Parochietuin, samen met de medewerkers van het secretariaat aldaar de inhoud van de kasten gaan uitzoeken, onderhoud en reparaties rond het kerkgebouw.
U zult gezien hebben dat iemand de muur van het kerkplein heeft beschadigd. Dit is verzekeringswerk en is gelijk in gang gezet. Maar verzekeringen…. De molens draaien langzaam. Maar het wordt hersteld!! Na de vakantie komt een afvaardiging van het Bestuur onze locatie een bezoekje brengen. Ook staat er een evaluatie van de gastheren en gastvrouwen gepland en worden alle andere werkgroepbijeenkomsten weer opgepakt. Kortom: Locatie katholiek Ede blijft actief!!
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.