Katholiek Ede

Afwezigheid Pastoor Mauricio

pastoor mauricio fotoMededeling namens Parochiebestuur en Pastoresteam

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat pastoor Mauricio wegens ziekte zijn werkzaamheden in onze parochie deze maand nog niet heeft kunnen opstarten. Op dit moment is hij herstellende van een medische ingreep, maar hij zal medio april nog een tweede operatie moeten ondergaan.

 Om pastoor Mauricio alle tijd en rust te gunnen voor herstel en voorbereiding op de tweede operatie, is in goed overleg besloten dat pastoor Mauricio in ieder geval tot en met zondag 30 april a.s. niet zal voorgaan in de vieringen. Het aangepaste liturgierooster zal zo spoedig mogelijk verspreid worden. 

Een van de consequenties van de aanpassingen in het liturgierooster is dat aanvangstijden van vieringen tijdelijk zullen veranderen. De zondagsvieringen in Ede zullen vanaf 5 maart t/m 30 april om 11.00 uur beginnen. Wij vragen u te bidden voor pastoor Mauricio en wij hopen dat hij in mei vol enthousiasme kan starten met zijn werkzaamheden in onze parochie.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.