Katholiek Ede

Bonifatius dag in Dokkum

bonifatiusOp zondag 11 juni a.s. is de Bonifatius dag in Dokkum, met onder andere een processie en eucharistieviering in de Bonifatiuskapel. Zoals u in Titus Breed heeft kunnen lezen, biedt de parochie de parochianen de mogelijkheid om gezamenlijk met een bus naar Dokkum te reizen. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 

9.00 uur: Vertrek bus vanaf de kerk in Ede, Stationsweg 112
12.00 uur: Gezamenlijke lunch bij de Bonifatiuskapel (niet verplicht, kosten deelname 6 euro)
13.15 uur: Processie met Bonifatiusrelikwie door binnenstad van parochiekerk naar Bonifatiuskapel


14.00 uur: Eucharistieviering Bonifatiuskapel: celebranten mgr. Hans van den Hende (bisschop Rotterdam), mgr. Ron van den Hout (bisschop Groningen-Leeuwarden) en pastoor Paul Verheijen. Medewerking aan de viering door mannenkoor Pro Rege met Bonifatiusliederen en de Titus Brandsma hymne
15.30 uur: Na de viering: koorzang door Pro Rege. Na afloop informeel samenzijn.
16.30 uur: Einde kerkelijk programma
17.00 uur: Vertrek naar Ede

Tot nu toe hebben zich te weinig mensen aangemeld om de busreis door te laten gaan. Wij roepen de belangstellenden voor deze dag op om zich uiterlijk maandag 29 mei a.s. aan te melden bij de secretaris van het parochiebestuur. Dinsdag zal het besluit genomen moeten worden of de busreis doorgang kan vinden.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.