Katholiek Ede

Uitnodiging Eerste Communie 2022

eerste communie 2019Beste ouders,

We willen u er graag op attent maken dat we begin maart 2022 weer van start gaan met een nieuwe groep Communicanten. De eerste aanmeldingen komen al weer binnen en we hopen natuurlijk dat er weer velen zullen volgen. Het geheel van voorbereidingen en vieringen wordt vanuit de Antonius van Paduakerk aangeboden. Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.

De kinderen hebben 10 bijeenkomsten waarin zij door middel van een passend project “Door de Poort” worden voorbereid op de Eerste Communie.

Voor de ouders worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst kunnen ouders nader kennis met elkaar maken en wordt er informatie verstrekt over de voorbereidingen, het project en de vieringen. De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken van verdieping en samen delen.

Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat tot eind februari via onderstaand email adres. 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Eerste Communie,

Alexander Kalfs en Liesbeth Komen

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.