Katholiek Ede

Algemeen

Coronaregels versoepeld: meer kerkgangers

virusVanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken! De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is. Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk. De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid.

Lees meer...  

De Gerarduskalender 2022: elke dag een beetje spirit!

kalender2022De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ”Elke dag een beetje spirit!”

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

Lees meer...  

Kaarsje aansteken in het Stiltecentrum

kaarsOp werkdagen m.n. op dinsdag - woensdag- en donderdagmorgen, kunt u van 9.30- 11.30 uur in het Stiltecentrum terecht om een kaarsje aan te steken. Tip: Houdt de informatie bij de deuren, op de website en via de nieuwsbrief in de gaten.

Hoop

hoopHebt u wel eens een gesprek met iemand van een andere parochie, bijvoorbeeld familie of een kennis? Ik wel, zo kwam ik er achter dat er in de Liemers een parochie is met 13 locaties. De parochianen die regelmatig naar de kerk gaan hebben het zelf ook gemerkt, het bezoek aan de kerken neemt af. Om een gebouw open te kunnen houden is veel nodig, geld voor onderhoud, verwarming, de bemensing van het secretariaat, minstens een voorganger en niet te vergeten vrijwilligers.

Lees meer...  

Berichtje van het secretariaat

videoZoals u waarschijnlijk weet is er van maandag t/m vrijdag iemand aanwezig op het secretariaat, van 9.30 tot 11.30 uur en staat de deur open voor ‘iedereen’. Door omstandigheden moeten we dit veranderen. Als iemand “alleen” op het secretariaat zit, gaat de deur bij de kapel dicht. Er komt een video deurbel, zodat we op het secretariaat kunnen zien wie er naar binnen wil. Tot die tijd kunt u, als de deur van de kapel op slot zit, aanbellen bij de voordeur van de pastorie. Jammer dat het zo moet maar we zien geen andere oplossing. We hopen op uw begrip.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.