Katholiek Ede

Coronaregels versoepeld: meer kerkgangers

virusVanaf zaterdag 25 september kunnen veel meer gelovigen de kerkdiensten bezoeken! De anderhalve meter afstand vervalt, als er tijdens de viering voldoende ventilatie in de kerk is. Wel wordt kerkgangers verzocht om elkaar de ruimte te geven bij het lopen en zitten in de kerk. De vereiste aanmelding en registratie-vooraf geldt niet langer. Dit hebben de bisschoppen besloten in navolging van de versoepelde coronamaatregelen van de rijksoverheid.

Iedere geloofsgemeenschap van onze parochie heeft een coronaverantwoordelijke, die kijkt of en hoe het wegvallen van de anderhalve meter leidt tot een verantwoorde situatie in het kerkgebouw.

Geen coronapas Het coronatoegangsbewijs, dat voor veel samenkomsten in de maatschappij benodigd is, wordt niét gevraagd voor kerkbezoek. Dit past niet bij het karakter van de Kerk, stellen de bisschoppen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kerkgangers die wel of niet gevaccineerd zijn. Bisschoppen: vaccineer! Wel roepen de bisschoppen de bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Nieuwe richtlijnen Voor onze parochie zien de regels er samengevat zó uit: * De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten, als het kerkgebouw tijdens de viering voldoende wordt geventileerd * aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig * er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd * samenzang is weer toegestaan. Voor het koor gelden eigen regels: koorleden staan schuin achter elkaar op anderhalve meter afstand en de koorruimte moet voortdurend worden gelucht * geen handen schudden bij de vredeswens * het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken. Communie op de tong is niet toegestaan * collectemandjes blijven achterin de kerk staan * wijwaterbakjes blijven leeg * biechten kan alleen in een goed geventileerde ruimte, niet in een biechtstoel * zo min mogelijk aanraking bij doop, vormsel en ziekenzalving * er zijn geen regels gesteld aan het koffiedrinken, maar ook daarbij moet er goede ventilatie zijn. Coronaverantwoordelijke Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de coronaverantwoordelijke van uw locatie: Bennekom Gilles Ampt, Ede/Lunteren Toos Ettema, Oosterbeek/Doorwerth Miep Geutjes, Renkum-Heelsum Tosca van den Broeke, Rhenen Maria de West/Toos Terken, Veenendaal Cisca Groothedde, Wageningen Liesbeth van der Werf

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.