images 6Het thema is: Ga mee op de weg, die ons goeddoet.
We bespreken en ervaren de verschillende wegen naar: Taizé, Iona, Santiago de Compostela, Rome en de weg naar vrijzinnigheid.
Op 5 woensdagen zijn er bijeenkomsten, waarin we ons

bezinnen en elkaar ontmoeten. Er is dit jaar ook weer een eenvoudige maaltijd, soep en brood. We sluiten af met een korte vesper.
De indeling van de avonden is als volgt:
21 februari: Annie Benjamin, Iona
28 februari: Hans Dekker, Santiago de Compostella
06 maart: Loes van Laar, een weg naar vrijzinnigheid
13 maart: Astrid Bulte, pelgrimage naar Rome
20 maart: Ineke Bogaart, Taizé
In de stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:
17.15 uur: ontvangst met koffie en thee
17.30 uur: welkom en inleiding op het onderwerp
18.00 uur: eenvoudige maaltijd met soep en brood
18.30 uur: nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven
19.00 uur: vesper

U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin of via bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 19.00 uur de maandag ervoor.
Ter bestrijding van de onkosten vragen we een (vrijwillige) bijdrage van 4,00 euro per avond.
We komen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede, 0318-636252.
Werkgroep Bewust naar Pasen, Annie Benjamin en Hilda Rohn