Katholiek Ede

Uitnodiging Eerste Communie 2018

1e communieIn februari gaan de voorbereidingen voor de Eerste Communie weer beginnen.
Het geheel van voorbereidingen en vieringen wordt vanuit de Antonius van Paduakerk aangeboden. Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.
De kinderen hebben 10 bijeenkomsten waarin zij door middel van een passend project “Door de Poort” worden voorbereid op de Eerste Communie.
Voor de ouders worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst kunnen ouders nader kennis met elkaar maken en wordt er informatie verstrekt over de voorbereidingen, het project en de vieringen. De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken van verdieping en samen delen. De eerste bijeenkomst voor de ouders wordt, op vrijdagavond 2 februari om 20.00 uur gehouden. De eerste bijeenkomst voor de kinderen start op vrijdag 9 februari van 18.45 t/m 20.00 uur. De plaats wordt, afhankelijk van de verbouwingsvoortgang, nader bepaald.De Eerste Communie viering valt dit jaar op 13 mei 2018.
Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat tot vrijdag 26 januari 2018 via onderstaand adres. Heeft u vragen, bel gerust naar de contactpersoon van de Eerste Communie werkgroep.
Opgeven:
Contactpersoon: Liesbeth Komen 06-16830485 of
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie,
Mark Dees, Alexander Kalfs en Liesbeth Komen
Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.