Katholiek Ede

Financiële bijdragen van MOV Katholiek Ede voor Flores

flores

In overleg met Jack en Noortje Johan en onze tussenpersoon in Flores, Jeanette van Oostrum, heeft MOV Katholiek Ede dit voorjaar financiële bijdragen overgemaakt naar Flores. Het betreft 2000 euro voor schoolgeld en 750 euro voor voedselpakketten ten behoeve van de weeskinderen van het Weeshuis St.Elisabeth in Ende.

En daarnaast een gift van 764 euro voor voedselpakketten voor de vrijwilligersorganisatie KKI ten bate van de geestelijk gehandicapten in het regentschap Oost Manggarai op Flores. Voor beide doelen zijn eerder, samen met de andere geloofsgemeenschappen in de parochie, ook Vastenactieprojecten georganiseerd. De MOV werkgroep kon dit doen dankzij de opbrengst van in de afgelopen jaren georganiseerde activiteiten, zoals destijds in de de Goede Herder Kerk en later in de St. Antoniuskerk georganiseerde fancy-fairs, gehouden bridge-drives in beide kerken en de inzameling en het ophalen van oud papier. Daarnaast uit de opbrengst van kerkcollectes in de Antoniuskerk en ook dank zij individuele giften van leden van de geloofsgemeenschap Katholiek Ede. De MOV werkgroep wil iedereen die zich hebben ingezet voor de genoemde activiteiten en degenen die op andere wijze bijdragen hebben geleverd, mede namens de genoemde organisaties op Flores hartelijk dank zeggen.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.