basisschoolOok dit jaar hebben wij een verzoek ontvangen van de zusters van het weeshuis Naungan Kasih St. Elisabeth, in Ende-Flores-Indonesië. Het verzoek heeft betrekking op de kosten voor leermiddelen voor het schooljaar 2022 – 2023. Uitgaande van de beschikbare gelden is onze bijdrage bepaald op een bedrag van € 1.200,00. Omgerekend is dat 17.601.660 Rupiah. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van het weeshuis.

Het geld zal vooral worden gebruikt voor de aankoop van onderwijsartikelen en schooluniformen. In augustus hebben wij een dankbrief ontvangen van zuster Innosensi CIJ. Ze had het bedrag ontvangen op de bankrekening van het weeshuis. Ook in de toekomst willen wij het weeshuis financieel ondersteunen.

Er is nog wel geld beschikbaar uit de kerkcollecten en giften die de MOV werkgroep van u mocht ontvangen. We hopen op een volgende kerkcollecte in de komende tijd voor het ook in de toekomst kunnen ondersteunen van het weeshuis.

De werkgroep M.O.V. van Katholiek Ede.