Katholiek Ede

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

bu logo 100x107Het Aartsbisdom Utrecht heeft eind november/begin december 2014 een schrijven van kardinaal Eijk verspreid, getiteld ‘Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21ste eeuw’.

In deze tekst blikt hij vooruit op de voor parochies belangrijke ontwikkelingen in het Aartsbisdom Utrecht.

In zijn schrijven staat kardinaal Eijk eveneens stil bij de geschiedenis van de parochie, maar het leeuwendeel van de tekst gaat over “de parochie straks.” In de sterk veranderende omstandigheden moeten parochies volgens de Utrechtse aartsbisschop kiezen voor de “drieslag kerntaken, nabijheid, innovatief pastoraat.”

Zie de bijlage voor de volledige tekst.

 

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 20141121 - Toekomstperspectieven voor parochies.pdfToekomstperspectieven voor parochies.pdf2015-02-17
Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.