Katholiek Ede

Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Misericordes Sicut Pater - Barmhartig als de Vader"Barmhartig als de Vader". Dat is de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het "Heilig Jaar van de Barmhartigheid".

Dit Heilig Jaar zal beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). In hun brief, die op 15 september binnen de Nederlandse bisdommen wordt verspreid, diepen de bisschoppen de thematiek van het ‘thuiskomen bij God’ uit. Tegelijkertijd met de brief ontvangen de parochies een model voor een Viering van de Barmhartigheid. Het gaat om een Woorddienst met aanbidding van het Heilig Sacrament, waarbij tijdens de aanbidding gelegenheid is voor het ontvangen van het sacrament van Gods barmhartigheid, de biecht.

Een belangrijk element van dit Heilig Jaar is het openen van de Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome op 8 december. De zondag daarop wordt in alle bisdommen ter wereld ook tenminste één ‘Deur van de Barmhartigheid’ geopend. De bisdomstaf heeft besloten om in het Aartsbisdom Utrecht drie Heilige Deuren aan te wijzen: in de Sint Augustinuskerk te Utrecht (vicariaat Utrecht), in de St. Calixtusbasiliek te Groenlo (vicariaat Arnhem) en in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo (vicariaat Deventer). Verder wordt er gewerkt aan diverse materialen ter ondersteuning van dit Heilig Jaar en aan catechetische, diaconale en interreligieuze impulsen op het terrein van de barmhartigheid. Binnenkort gaat de website www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl online waarop de verschillende materialen verzameld worden en andere initiatieven en nieuws met betrekking tot dit Heilig Jaar een plek krijgen.

De volledige brief kunt u hieronder vinden.

Bijlagen:
BestandGemaakt
Bewaar het bestand 20150915 - Barmhartig als de Vader.pdf20150915 - Barmhartig als de Vader.pdf 2015-09-22
Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.