Katholiek Ede

Oproep tot behoud van de SILA regeling

Voor het behoud van een goede ledenadministratie van onze parochie doen wij als parochiebestuur, mede namens de bisschoppen, een dringend beroep op u:  

Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling!!

Zo helpt U  onze kerkelijke organisatie om de ledenadministratie en daarmee het contact met de parochianen op orde te houden.

Toelichting
Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel. Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Oók wanneer iemand niet (meer) in staat is deze verhuizing zelf door te geven blijft hierdoor het contact met de parochie bestaan. Als mensen overlijden, laat SILA dit weten aan uw parochie. Uw parochie weet dit dan en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen. Pijnlijke situaties worden hierdoor vermeden.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan, die een einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Iedereen, het parochiebestuur, maar ook u zelf, kan dus reageren op dit voornemen van de politiek!
Wanneer de koppeling tussen de BRP en SILA wordt stopgezet, kan de kerk een belangrijk deel van haar pastorale zorg minder goed uitvoeren én het uitvoeren ervan wordt een stuk moeilijker. De kerk is door het vele vrijwilligerswerk dat wordt verricht een belangrijke speler in het veld van de participatiemaatschappij. En, diezelfde overheid legt wel steeds meer verantwoordelijkheden neer bij die participatiesamenleving. Denk hierbij aan de rol die kerkelijke vrijwilligers (kerkleden) spelen bij (tijdelijke) opvang van asielzoekers, bij vragen rondom armoede (project schuldhulpmaatje) en bij het omzien naar ouderen en andere kwetsbare groepen.
Om uw mening hierover te horen heeft de overheid een internetconsultatie geopend, waar ook u kunt reageren op dit besluit. Voor het behoud van een goede ledenadministratie van onze parochie doen wij als parochiebestuur, mede namens de bisschoppen een dringend beroep op u:  Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling. Zo helpt U  onze kerkelijke organisatie om de ledenadministratie en daarmee het contact met de parochianen op orde te houden.
Reageren kan tot 3 februari; op die datum sluit de internetconsultatie!
Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsulatie over de SILA-regeling?

1. Ga naar de internetpagina:
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen
2. Scroll helemaal naar beneden en klik op het kopje
             <Geef uw reactie op deze consultatie>
3. U komt nu in een nieuw blad, getiteld: Reageren op consultatie; stap 1, 2, 3
4. Op deze pagina ziet u ook een tekstblok. In dit tekstblok staat de vraag:
<Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.>
5. In het rechthoekige tekstvakje kunt u, met eigen woorden, aangeven dat de verstrekking  van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven.

Misschien helpen de volgende argumenten u bij het invullen van dit tekstblok:
• Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden;
• SILA speelt een cruciale rol in onze participatiemaatschappij;
• SILA helpt parochies een goede administratie te voeren en voorkomt dat iemand tussen de wal en het schip valt;
• Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken;
• SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.

6. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op <Verder> (u hebt dan “stap 1” afgerond).
7. U mag een bestand toevoegen, maar dat hoeft niet (stap 2 kunt u dus overslaan). U klikt
gewoon op <Verder>
8. Bij “stap 3” voert u tweemaal uw e-mailadres en uw persoonlijke gegevens in.
Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending. Als u ermee akkoord gaat dat uw reactie onder vermelding van uw organisatienaam of voorletter, achternaam en plaats wordt gepubliceerd op de website, dan kunt u dat onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst: “Ik ga ermee akkoord dat mijn reactie openbaar is.”
9. Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar het door u
opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de consultatiewebsite.
Deze link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus
van belang dat u uw e-mailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de
bevestigingsmail.
10. Tenslotte klikt u op <Verder> om uw deelname aan de internetconsulatie af te ronden.

Veel succes en alvast hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking!

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.