Katholiek Ede

DE WERELDGEBEDSDAG OP 3 MAART  IN EDE

Raad van kerkenAl jarenlang bestaat wereldwijd de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart  door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land (dit jaar uit de Filippijnen) een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie,waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

De Raad van Kerken in Ede heeft besloten deze dag na een onderbreking van enkele jaren weer jaarlijks te gaan vieren en zo kwamen op 3 maart ongeveer 70 belangstellenden bij elkaar in de kerk van  de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Ede.
Aan de viering werd meegewerkt door leden van het koor The New Creation uit Ede, met dirigent en pianist Jan Broekhuis en de dienst stond onder leiding  van Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn en als voorganger verbonden aan de Basisgemeenschap Exodus in Ede, een van de leden van de Raad van Kerken te Ede. Leden van de werkgroep uit de RvK verzorgden een passende aankleding van het liturgisch centrum, de verbindende teksten en de bijbellezing uit de liturgie.
Thema van de viering was “ EERLIJK !?”, met zowel een vraag- als uitroepteken.
Krijgen de inwoners en met name de vrouwen, uit de Filippijnen wel een eerlijke kans in het leven ? Drie vrouwenstemmen vertolkten in de viering hun nood. Ze werken hard om het bestaan voor hun kinderen en voor henzelf mogelijk te maken. Ook als ze oud zijn geworden kunnen ze daar vaak niet mee stoppen. Zo wordt de vraag naar een eerlijk en kansrijk bestaan een roep om een rechtvaardige samenleving en wordt van ons in het rijke Westen gevraagd om solidariteit met de armen in de samenleving ver weg en nabij.
Dat was de rode draad in de bijeenkomst en de bijbellezing (Mattheus 20, vers 1 -16) sloot daar op aan: in het koninkrijk van de hemel krijgen degenen die het laatste komen in de wijngaard hetzelfde loon als degenen die later kwamen. “Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten”, aldus Jezus in deze bekende gelijkenis.
In haar overweging ging Cocke Post hier verder op door: in het het rijk van de liefde   gaat het erom dat ieder mens tot zijn recht komt. Dat elk krijgt wat hij nodig heeft.
De harde zwoegers, zij die geluk hadden als eerste aan de slag te mogen gaan en de laatsten die eigenlijk niets meer te verwachten hadden. Iedereen telt mee in het land van de Liefde. Waar Gods recht heerst. En het is aan ons, werkers in de wijngaard daar handen en voeten aan te geven.
De liefde is de vervulling van de wet, zegt Jezus. Hij trok op met de mensen die door de wetten onrein werden verklaard. Met hen die het laatst aan de beurt kwamen of misschien wel nooit mee zouden mogen doen. De uitgestotenen. Hij liet ze tot hun recht komen. Hij gaf ze een plaats en keek naar hen om.
Het thema van deze viering was “Eerlijk!” ? Nee, de wereld is niet eerlijk. Het leven is niet altijd eerlijk. Maar wij kunnen wel eerlijker naar onszelf en naar de wereld kijken en daarnaar handelen.
In het slotlied van de viering vatten we onze hoop, ons gebed om verbondenheid in deze wereld, samen in de woorden: Zo vormen wij een kring van bidden om uw genade en uw kracht. Voor medemensen uit ons midden, dit volk dat hulp van U verwacht.
In de collecte werd bijdragen ingezameld voor een drietal projecten op de Filippijnen, gericht op onderwijs, onderlinge integratie en hulp aan meisjes die slachtoffer zijn geworden van geweld en misbruik.
Persoonlijk heb ik deze viering als buitengewoon inspirerend ervaren. Een mooie  en afgewogen liturgie met bekende en minder bekende liederen en psalmen. Het koor The New Creation zong tussen de verschillende onderdelen door een aantal prachtige bijdragen, de overweging van Cocke Post heeft mij en velen die de viering bijgewoond hebben weer eens met de neus op de feiten gedrukt: het gaat er in deze wereld lang niet altijd zo eerlijk aan toe. Wij als Christenen kunnen en moeten daarbij het verschil maken, wat anderen daarvan ook vinden.
Graag wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking aan de viering, die we volgend jaar weer zullen houden. Het thema komt dan uit een land, dat ons zeker bekend zal zijn, namelijk Suriname.
Tot ziens op vrijdag 2 maart 2018 in Ede !
Albert Schol,
Voorzitter Raad van Kerken te Ede
Ede, 8 maart 2017
Bijlagen: de overweging door Cocke Post en een foto van het liturgisch centrum (symbolen: een wijnrank, vis, rijstplanten, licht)

 
Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.