Katholiek Ede

Passion 2018

passionZoals u misschien al heeft gehoord, wordt er op 30 maart 2018 ‘s avonds vanuit de Raad van Kerken Ede, in samenwerking met het Leger des Heils en Kerkelijk Centrum Emmaüs, een lokale Passion georganiseerd. De kans bestaat dat nog meer kerken in Ede-Zuid zich hierbij aansluiten.

Om aan financiële middelen te komen hebben wij ons ingeschreven bij Ede Doet. Daar hebben we op dit moment ruim € 900,00 opgehaald. Een schitterend bedrag, maar er moet nog € 350,00 bij, willen we dit bedrag uitbetaald krijgen. De actie van Ede Doet bonnen is nu afgelopen, maar mocht u persoonlijk ons nog financieel willen ondersteunen, dan is dat ook mogelijk via de site van Ede Doet en dan project De Passion. Voor de Passion zijn we ook nog op zoek naar verkeersregelaars. We hebben er ongeveer 20 nodig. Mensen, die al een diploma hiervoor hebben, maar ook mensen die dit diploma willen halen, kunnen zich aanmelden bij onderstaand mailadres. Het diploma verkeersregelaar is via internet te halen en dit schijnt niet veel tijd te kosten. Ook zoeken wij nog mensen, die willen helpen met de voorbereiding van dit project en mensen, die het kruis een stuk willen dragen. Ook daarvoor kunt u zich opgeven via het onderstaande mailadres.
Alvast onze hartelijke dank, Rita Aelbers, Erna Hulstein-Heinsdijk  

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.