Katholiek Ede

VIERING WERELDGEBEDSDAG  IN EDE

wereldgebedsdag 2018Vrijdag 2 MAART 2018: VIERING WERELDGEBEDSDAG  IN EDE
Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart  door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.
Dit jaar komt de liturgie uit Suriname en het thema naar aanleiding van het scheppingsverhaal in Genesis 1 is : “En God zag dat het GOED was … ”.
Suriname is voor Nederlanders een bekend land, niet alleen omdat het vroeger een kolonie was, maar ook omdat veel Surinamers in Nederland wonen, er Nederlands wordt gesproken, of vanuit de nieuwsberichten over Suriname. Misschien bent u er zelf geweest, of heeft u op school erover geleerd. In de viering staat de schepping centraal en laten we wat zien van de prachtige natuur daar, maar ook horen we van de bedreigingen die er zijn. Dat Suriname een echt multi-cultureel land is, waar verschillende godsdiensten in harmonie samenleven,  zullen we horen via de gesproken teksten in de viering zelf. De collecte na afloop, is bedoeld om verschillende projecten in Suriname op gebied van onderwijs en gezondheid te ondersteunen.
De viering van de Wereldgebedsdag 2018 zal plaats vinden op vrijdagavond  2 maart 2018, om 19.30 uur in de Open Hof, Hoflaan 2 in Ede-Veldhuizen.
Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door leden van een koor onder leiding van Albert Brink en de viering wordt geleid door mevrouw Cocke Post uit Ede. Leden van de werkgroep van de Raad van Kerken werken mee, ondersteund door mensen afkomstig uit Suriname zelf. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder genot van een eerlijk kopje koffie of thee.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !
Contactpersonen namens de RvK Ede:
Erna Hulstein – 0318-630644
Gonda Schol-Roorda – 0318-645865
Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.