Katholiek Ede

Een oproep voor een nieuw op te richten‘ Vrij Atelier ‘

vrij atelierDeelnemers gevraagd ! 
Katholiek Ede heeft na 5 jaar een nieuwe lichte zaal gekregen.
Fantastisch ! Door het ontbreken van zo’n ruimte met goed licht moest helaas het ‘vrij atelier de Hamel’ in 2014 zichzelf opheffen.

Nu met het gereedkomen van deze nieuwe ruimte, bereiken mij verzoeken of er weer een’ vrij atelier’ opgericht kan worden .   Ik wil d.m.v. deze oproep een poging wagen. Een nieuw ‘ vrij atelier’. Wat betekent ‘vrij atelier’?  En wat kun je daarmee? Mensen die graag tekenen en schilderen in al zijn facetten, komen op regelmatige basis gedurende een seizoen (half september-half april) bij elkaar. Het is geen les. Je neemt zelf je materialen mee. Ieder werkt voor zichzelf en al schilderend inspireer je elkaar en help je elkaar zo nodig. Het eind van een seizoen wordt vaak afgesloten met een expositie.Hebt u al een tijd niet geschilderd ? U wilt weer beginnen of u wilt het eens proberen? Welkom op maandagmiddag 4 juni 14.30 uur.  Dan bekijken we samen of we tot het oprichten van een vrij atelier kunnen komen.  

Toos Ettema

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.