Katholiek Ede

Gerarduskalender 2020

 DE GERgerarduskalender2020ARDUSKALENDER 2020 is er weer! Wilt u deze bestellen? Maak dan € 7,40 over op SNS bankrekening: NL56 SNSB 0943 9797 73 t.n.v. J.H.M. Janssen, onder vermelding van: Gerarduskalender 2020 en toevoeging van uw telefoonnummer. Ik neem dan contact met u op of, ik kom de Gerarduskalender meteen bij u bezorgen.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit. Leuk om te hebben, leuk om te geven Meer informatie over de Gerarduskalender vindt u in het algemene deel van deze TitusBreed.
Jan Janssen
Tel: 0318-635340 Mobiel: 06-21646537
E-mail:

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.