Katholiek Ede

Geloofsgespreksavond

gespreksavondRegelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen, soms ook als vervolg op de basiscursus katholiek geloof. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.

De vraag voor ons is echter, over welke onderwerpen u het liefst zou willen spreken. Afgelopen jaar zijn we in Veenendaal begonnen met ‘Geloofsgesprekavonden’, waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen voor deze avonden konden aangeven. Wij zijn voornemens deze geloofsgespreksavonden uit te breiden naar de hele parochie en deze bijeenkomsten op verschillende locaties te houden. Op basis van de interesses van de deelnemers kunnen dan de thema’s voor de vervolgavonden worden vastgesteld, alsmede de data en de locaties. De avonden zijn open voor iedereen, u hoeft er geen eerdere cursus voor gevolgd te hebben. De eerst volgende avond is in Ede: dinsdagavond 20 november in de parochiezaal (Stationsweg 112)."

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.