Katholiek Ede

Selectie uit het Oecumenisch winterprogramma Bespreek ’t Samen

Kijk voor een uitgebreide beschrijving en meer onderwerpen: www.bespreekhetsamen-ede.nl
Do.  20 dec  18.45 uur Emmaus.  Het Herdersspel
Ma. 7 jan  14.00 uur Katholiek Ede  Drie Koningenspel
Zo. 13 jan  13.30 uur Cultura fascinerende film ’Live of Pi’, met inleiding door ds. T.P.de Jong


Ma. 14 jan  20.00uur Emmaus, ‘Dagboekfragmenten Etty Hillesum - em. ds.Marijke v.d. Bos
Za. 19 jan  19.30 uur Taborkerk Avondmuziek
Zo. 20 jan  15.30 uur Noorderkerk Literair concert door ds. Carel v.d. Linden en pianiste
Do. 24 jan  20.00 uur Open Hof- ‘Eckhart op ’t kruispunt van oost en west’- dr.B Nagel
Di. 29 jan  14.00 uur Katholiek Ede   Apocriefe verhalen door pastor Guido Dieteren
Wo. 30 jan  19.30 uur Katholiek Ede  Meditatie bij een kunstwerk door pastor B. Piepers

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.