Katholiek Ede

Uitnodiging voor Thomasviering

ThomasvieringWat is een Thomasviering? Deze oecumenische vorm van vieren is ontstaan in Helsinki (Finland). In het spoor van de discipel Thomas, die misschien ten onrechte, de ongelovige genoemd wordt, gaan we in zo’n gezamenlijk viering uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons kan inspireren.
De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. Een Thomasviering is toegankelijk. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangen. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangens, voor gelovigen met vragen. Bij geloven hoort ook: ’ervaren dat je niet alleen bent’. De viering heeft een pastoraal karakter, geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen. De viering is met name gericht op volwassenen van alle leeftijden. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en delen van (brood en wijn).
Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte. Een belangrijk element is de ‘heilige chaos’, waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema ‘Samen op weg’. Deze ‘chaos’ overigens verloopt in een rustige meditatieve sfeer. Meer dan in andere vieringen gaat het naast luisteren, ook om kijken, voelen en beleven. De collecte zal gehouden worden  voor ’Het Vakantiebureau’. Dat is voor: Mensen die het niet kunnen betalen of nooit op vakantie zijn geweest.Zij kunnen met behulp van dit bureau ook eens een weekje weg.
Het thema van die Thomasviering (vlak voor de vakantie)  is 'Samen op weg'. Het mailadres van die stichting is : www.hetvakantiebureau.nl De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn aan elkaar geven. Verder bestaat de maaltijd uit salades en quiches.  Vraag: Als iemand een salade wil maken voor die maaltijd (6-8 mensen) ?  Aub contact opnemen met ondergetekende.
Goed om te weten:  Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van die maaltijd een mandje rond.
Datum:  zaterdag 20 juli
Tijd:        18.00 -20.15 uur
Adres:    Antoniuskerk, Stationsweg 112, (hoofdingang)
Welkom !
Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er komen.
Aanmelden bij : /0318 645831.
 
Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.