Katholiek Ede

Even bezinnen ........ en dan doorgaan

bezinnenZoals u al eerder heeft kunnen lezen is voor de geloofsgemeenschap Ede-Lunteren in het voorjaar een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de pastorale en bestuurlijke situatie.

Naar aanleiding hiervan is pastor Guido Dieteren samen met een Edese werkgroep aan de slag gegaan. En er is goed nieuws te melden! Op de laatste vergadering van deze werkgroep samen met aspirant-leden hebben alle kandidaten aangegeven een functie in locatieraad of pastoraatsgroep op zich te willen nemen. De komende periode zullen beide groepen afzonderlijk bij elkaar komen om de verdere plannen te bespreken. Zo streven we ernaar dat de nieuwe pastoraatsgroep en locatieraad van Ede op korte termijn formeel van start zullen kunnen gaan met hun werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap. Na hun benoeming zullen de nieuwe mensen aan u worden voorgesteld.

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.