Katholiek Ede

Katholiek Ede en een terugblik op de Paasweek

kruiswegstaties Antoniuskerk Ede 4Na ruim 3 maanden Corona-lockdown, zijn we gestart met een Palmpasen gezinsviering. In die viering stelden zich ook 3 communicantjes voor. In de paasweek was daarna gelegenheid om een palmtakje op te halen.

Tevens werden 90 paasattenties verzorgd en rondgebracht bij zieken & oudste medeparochianen. Op Witte donderdag werd na de H.Mis de altaartafel ontruimd . Op Goede Vrijdag was er ’s middags gelegenheid om zelf de kruisweg te lopen en een lichtje te ontsteken bij het Kruis. Op 1e Paasdag was er een Woord Communieviering en werd vanuit Wageningen de gewijde paaskaars binnengedragen.

Witte DonderdagGoede Vrijdag

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.