Katholiek Ede

KBO

KBOSinds 2017 hebben Unie KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) en PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. KBO Ede is een bloeiende vereniging die lokaal activiteiten organiseert voor leden en die belangen behartigt voor ouderen in en rond Ede. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende passende woonruimte is in de gemeente Ede. Ook zijn er vrijwilligers om u te helpen bij het invullen van uw belastingaangifte of het aanvragen van WMO en andere (administratieve) problemen. Maandelijks is er een ledenmiddag. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals een gezellige kerstlunch, lezingen, fietstochten en diverse andere bijeenkomsten die u kunt bezoeken.

Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. U bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend eens een activiteit te komen bezoeken, zonder dat u meteen lid hoeft te worden. Wilt u eens de lokale nieuwsbrief of het landelijk KBO-PCOB magazine ontvangen, laat het ons dan weten.
Voor meer info zie: www.kbo-ede.nl of neem contact op via telefoonnummer (0318) 650368 of email: .

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.