Katholiek Ede

Het oecumenisch winterprogramma Bespreek ’t Samen

bespreek het samenstaat sinds 1 juli op de site. We hebben ruim 80 activiteiten voor u. Als u nog niet gekeken heeft, toch maar even doen. Opgeven, bij voorkeur, vóór 11 september. In die week wordt bepaald of een activiteit voldoende deelnemers heeft om door te laten gaan. Dit i.v.m. het kostenplaatje wat aan iedere activiteit hangt. Zie: www.bespreekhetsamen-ede.nl Ook na september kunt u zich nog inschrijven/aanmelden. Sommige onderdelen zijn dan mogelijk geblokkeerd, volgeboekt of geannuleerd vanwege een tekort aan aanmeldingen. De meeste activiteiten zijn voor de deelnemers kosteloos, maar er zijn enkele meerdaagse onderdelen waar een kleine bijdrage voor gevraagd wordt.

Heeft u moeite met internet ? Op het secretariaat en op de credenstafel ligt een uitgedraaid exemplaar van het programma ter inzage.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.