Katholiek Ede

Programma basiscursus katholiek geloof

basiscursus2Plaats: Verrijzeniszaal bij RK. Kerk Bergstraat 15 Wageningen of St Franciscuszaal bij de St. Antonius van Padua-kerk aan de Stationsweg 112 te Ede, tenzij anders aangeven hieronder of per mail. Gelieve de middag kort voor aanvang de mail te controleren om te zien of de avond eventueel door ziekte of onverwachte omstandigheden mocht vervallen. De avonden duren van 20.00 uur tot 22.00 uur. Eventueel kunnen de data in overleg met deelnemers aanpast worden. De thema’s kunnen eventueel verschuiven.

5) …… ………… Sacramenten: Wat is een sacrament in het algemeen. Verschil met sacramentaliën, symbolen en rituelen. Wat zijn de 7 sacramenten.

6) …………… Thema: Eucharistie: Verhaal van de Emmausgangers. Structuur van de eucharistie (indien nog niet eerder behandeld)

7) …………………Inl. Thema: Maria en de heiligen. Wat is de achtergrond van de verering van Maria en de andere heiligen. Verschil tussen vereren en aanbidden.

8) ………………… E Gelovig leven in de praktijk: 10 geboden van het Oude Testament, 2 geboden van Christus . Bergrede: “meer dan het gewone” . 5 Geboden van de kerk en moraal. Tradities en gebruiken. Verschil tussen dogma en moraal.

9)…………………….. .Alphons Ariëns en het ontstaan van de sociale leer van de kerk.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.