Katholiek Ede

logo AvPDIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie z. Titus Brandsma

Contact: 
De beheerders:
Fred Deuning, Toos Ettema en Hanneke van Loo
Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06 92 
Een nieuwsbrief als aanvulling op het parochieblad de TitusBreed. De TitusBreed verschijnt 7 keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt met actueel parochienieuws, actueel ‘katholiek nieuws’, met aankomende activiteiten of zomaar wetenswaardigheden. Laat het ons even weten als u de digitale nieuwsbrief NIET langer wilt ontvangen via een mailbericht naar:  En…….. Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de twee parochiebladen in?  De verschijning van de Digitale Nieuwsbrief nr. 5 is in de weekend van 26 t/m 28 augustus 2022.  Door omstandigheden kan het soms iets eerder worden. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is mogelijk via 
 

Jaargang 2, nr. 7, 18 november 2022

Geachte parochianen, onze Bisschop W. Eijk, heeft een beroep gedaan op
pastoor Henri ten Have om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij zal onze parochie
gaan verlaten en per 1 januari a.s. worden aangesteld als pastoor van de
Sint Franciscusparochie in Apeldoorn-Twello en omgeving.
Ruim 15 jaar heeft pastoor Ten Have zijn beste krachten aan onze parochie gegeven en daar
zijn wij dankbaar voor. Zijn vertrek spijt ons zeer, maar het past ons vooral hem van harte te
feliciteren met zijn nieuwe benoeming en hem, in de geest van Sint Franciscus, ‘Vrede en alle
goeds’ toe te wensen. Op zondag 8 januari zullen wij afscheid van hem nemen. Daarover
zullen wij u nader berichten.
Het bisdom heeft ons laten weten te werken aan zijn opvolging.

Dank je wel!
Zo tegen het eind van het kalenderjaar kijken we terug op het afgelopen jaar.
In de wereld is er heel veel gebeurd en ook binnen de RK kerk was het een actiever jaar door
de conferenties en het bezoek van de bisschoppen aan de Paus.
Binnen onze eigen kerk zijn er ook veel zaken opgepakt en zijn we gestart met wat nieuwe
initiatieven. Daar zijn veel vrijwilligers van onze parochie actief in. Soms nieuwe vrijwilligers,
maar vaak ook vrijwilligers die al jaren actief zijn en er nog een “taakje” bij hebben
genomen. Maar zijn er ook vrijwilligers die hun taak hebben beëindigd. Als Locatieraad
hebben wij niet altijd zicht op de mensen die stoppen binnen hun werkgroep. Het gevaar
bestaat dan ook dat wij nu mensen niet noemen die wel vele jaren actief voor ons zijn
geweest. Bij voorbaat excuus daarvoor. Toch willen we wat namen noemen.
Om te beginnen Riet Hendriks die de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd dat er koffie,
thee e.d. werd gekocht én dat de Franciscuszaal en de toiletten werden schoon gehouden.
Zij stopt eind van dit kalenderjaar met haar werkzaamheden. DANK!
Wytze Laverman is gestopt als parochieel voorganger. DANK voor de vieringen die je op de
seniorenmiddag, in de kerk en bij huis Walraven verzorgde.
Anneke Otten is op de vrijdagmorgen gastvrouw geweest. DANK voor je inzet.
An Speklé, zij heeft vele jaren de bloemen in de kerk verzorgd, samen met de andere leden
van de bloemengroep. Ook zorgde zij wekelijks voor het inkopen van de bloemen DANK!

In memoriam Nellie Ale-Rietveld

Op 14 november hebben we in het crematorium Slingerbos, omringd door zeven vlammen
en vele kleine vlammetjes, in het licht van de psalm van de Goede Herder, afscheid genomen
van Nellie Ale-Rietveld in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Dat zij mag rusten in vrede.
Nellie heeft veel betekend voor de parochie de Goede Herder. Zij stond daar aan de wieg
van de Avondwakegroep, later ook in de Antoniuskerk. Zij was mede initiatiefneemster van
de nabestaanden-gespreksgroepen en leidde mensen op voor de zgn. MIR-bezoekgroep
(Mensen-In-Rouw). Een meer uitgebreid In Memoriam kunt u lezen op de website.

Terugblik op de Thomasviering
Na ruim twee jaar kon op 22 oktober weer een
Thomasviering gehouden worden. Een oecumenische viering met het thema ’omzien naar
elkaar’ i.s.w. met de Emmaüsgemeente. Ruim 70 mensen deden hier aan mee. Natuurlijk uit
de twee gemeenschappen in Ede, maar ook uit Veenendaal en Oosterbeek.
In de H. Chaos kon men op 9 verschillend plekken in de galerijen dit thema gestalte geven,
door b.v. het schrijven van de voorbeden, te praten met een streetpastor hier uit Ede of
door het maken van een gedicht óf samen het hierbij afgebeelde schilderij af te maken. Ook
kon men in gesprek met de voorganger of met elkaar, bij de grabbelton of de fotokaarten.
Het was weer een feest om zo ‘samen te vieren en maaltijd te houden.’
In maart 2023 staat de volgende Thomasviering gepland.

Vooraankondiging Eerste Communie 2023
In 2023 wordt de voorbereiding en viering van de Eerste Communie weer samen gehouden met
Bennekom. Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te
doen. De kinderen hebben 10 bijeenkomsten waarin zij door middel van een passend project
“Door de Poort” worden voorbereid op de Eerste Communie.
U kunt op de website en in de nieuwe TitusBreed hier alles over lezen.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Communie Ede en Bennekom

Op werkdagen kunt u van 9.30 - 11.30 uur in de kapel terecht om een kaarsje aan te steken.
Er staan ook gastheren en -dames klaar met een kopje koffie of thee als u daar behoefte aan
heeft.

St. Barbara
Iedere week houden wij in Huize St. Barbara een eucharistie- of communieviering
op zaterdagmiddag om 16 uur. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die één keer in de
maand willen helpen om ouderen naar de viering te brengen én ook weer terug naar hun
kamer. Als u daarbij wilt helpen zou u zich dan willen melden bij ons secretariaat ? Tel
610692. Hartelijk dank namens de pastoor en vrijwilligers van St Barbara.

Oproep
Zoals u eerder heeft gelezen zijn er vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. In
sommige werkgroepen hebben anderen hun taak over genomen, zoals in de bloemengroep
waar mw. Mengel Broere de inkoop van de bloemen gaat verzorgen.
Echter veel werkgroepen “vergrijzen”. Denk eens na over wat jij zou willen en kunnen doen
binnen onze kerkgemeenschap. Spreek een werkgroep-lid erop aan of iemand van de
Locatieraad. We kunnen niet zonder elkaar!!

Kerkschoonmaak op 10 December van 9.00 tot 12.00 uur
Komt allen want vele handen maken licht werk. Naast dat het nodig is, is het ook gezellig!
Als u komt meehelpen? Graag even opgeven bij het secretariaat. Tel 610692

Katholiek Ede
De jaarlijkse donatie aan het Weeshuis Naungan Kasih St. Elisabeth in Ende
Ook dit jaar hebben wij een verzoek ontvangen van de zusters van het weeshuis Naungan
Kasih St. Elisabeth, in Ende-Flores-Indonesië. Het verzoek heeft betrekking op de kosten van
leermiddelen voor het schooljaar 2022 – 2023. Uitgaande van de beschikbare gelden is onze
bijdrage bepaald op een bedrag van € 1.200,00. Omgerekend is dat 17.601.660 Rupiah. Dit
bedrag is inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van het weeshuis. Het geld zal vooral
worden gebruikt voor de aankoop van onderwijsartikelen en schooluniformen.
Meer informatie op de website van Katholiek Ede.

Uit het Programma van KBO Ede-Bennekom
Kerstviering op woensdag 21 december van 13.00 tot 15.00 uur
De jaarlijkse kerstviering zal worden gehouden in de Grote Zaal van “ De Open Hof ”,
Hoflaan 2 in Ede. De viering wordt gecombineerd met een lunchbuffet.
Alleen leden van KBO-Ede kunnen zich opgeven voor het lunchbuffet. tel: o6 46899488
Nieuwjaarsreceptie op woensdag 18 januari 2023
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur (zaal open 13.45 uur).
Locatie: zaal van het appartementencomplex De Bosroos, hoek rotonde
Proosdijerveldweg/Veenderweg. De ingang is aan de Rozenlaan.

Vrijwilligers gevraagd voor ‘Ede rouwt en viert’ ,
Tussen 23 en 29 december maken we op het Oude Kerkplein in Ede letterlijk ruimte voor
rouw. Er zal een kas staan die wordt ingericht als een warme plek voor diegenen die iets of
iemand missen. Je kunt daar drie dingen doen:
(1) Een kaarsje branden en daar eventueel een naam aan verbinden.
(2) Iets in het gastenboek schrijven of tekenen over je herinneringen aan iemand die je
mist of over de dingen waar je dankbaar voor bent.
(3) Een vierlint beschrijven met datgene waar je dankbaar voor ben. Dit lint kan dan in
één van de kerstbomen rondom de kas worden geknoopt.
Help jij mee?
We zoeken vrijwilligers die de bezoekers of voorbijgangers van de kas kunnen ontvangen en
uitleggen wat ze kunnen doen in de kas. Soms zullen mensen ook iets willen vertellen, dan is
het fijn als je de ruimte hebt om even te luisteren. Tussen 23 en 29 december zijn er elke dag
drie shifts waar we 2 vrijwilligers voor nodig hebben.
- 12 tot 15 uur
- 15 tot 18 uur
- 18 tot 21 uur

Meld je je aan als vrijwilliger? Super! Dan vinden we het ook fijn als je bij onze training over
omgaan met rouw, vanuit het Centrum voor Levensvragen bent. Deze zal op maandagavond
12 december plaatsvinden, het helpt je om op een goede manier ruimte te bieden voor de
bezoekers. Aanmelden kan vóór vrijdag 9 december via of via
het secretariaat. Geef daarbij aan wanneer je beschikbaar bent en eventueel met wie je
samen een koppel wilt vormen. Alvast bedankt!
Om een idee te krijgen kun je via onderstaande link zien hoe dit vorig jaar in Amsterdam is
gedaan. / https://www.youtube.com/watch?v=w8uPGVFV_uk

De tuin

Afgelopen jaar is er begonnen met het herinrichten van de tuin achter de kerk. Een fikse klus, die
door enkele actieve parochianen voortvarend is aangepakt. U heeft kunnen zien hoe een mosvlakte
in maart werd veranderd in een zandvlakte met terras en paden langs de randen. Daarna is er aan de
hand van een tuinontwerp gewerkt aan de schorspaden die het geheel in vakken hebben verdeeld.
Tussentijds is er regelmatig aardig wat onkruid weggehaald!! Dit najaar kon de grond verbeterd
worden en zijn de eerste vakken voorzien van planten.
Ook zitten er bijna 500 bloembollen in de grond.
Op dit moment is een groepje mannen bezig om de tuinschuur te plaatsen. Ook een hele klus!
Via deze foto’s willen we u een terugblik geven van hoe het was en hoe het nu is.
Volgend jaar verder!!

VOORTGANG SYNODAAL PROCES: ( NKV)
Het werkdocument, door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle
ontvangen verslagen vanuit de hele wereld, is nu voor de tweede, continentale fase van het
synodaal proces
in Rome gepresenteerd. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van
herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’
vanuit Nederland klinkt ook door in de reacties uit alle andere delen van de wereld. Bijna alle
verslagen pleiten voor een volledige en gelijke participatie van vrouwen in de kerk.
Dit document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.
Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar
een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum
Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024! Daarom
organiseren we samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den
Bosch, de webinar ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’ op 7 december 19.00 -21.00 u .
Na het webinar is een vragenformulier (kort) beschikbaar, waarmee individuen of groepen
een bijdrage kunnen leveren aan de volgende gespreksronde van de synode. Tijdens het
webinar zal daar informatie over worden gegeven. Iedereen die wil meedenken en
meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om mee te doen. Er is gelegenheid
om vragen te stellen. Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties:
www.unkv.online – www.knr.nl – www.bisdomdenbosch.nl / Opgave vooraf is niet nodig .
De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.
*Het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ kan worden gedownload
via: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html
Een Nederlandse vertaling komt binnenkort beschikbaar op de websites van KNR, NKV en
bisdom Den Bosch

KERSTGROEPEN TENTOONSTELLING ‘TE KUST EN TE KEUR’.
Ruim 600 kerstgroepen van heinde en ver in Belmont. Thema:’ VOOR IEDER WAT WILS ‘ .
Speciale aandacht voor ‘Planten in de Bijbel’.
De tentoonstelling is geopend van 13 tot en met 26 december.
Van 14.00 - 17.30 uur vrij te bezoeken.
Hotel Belmont - Goorsteeg 66 – Ede. / Informatie: telefoon 0318-482365

PAROCHIEKOOR LAUDATE DOMINUM
Bij de reorganisatie van de koren in onze parochie eind 2014 is er voor gekozen om voor elke
kerkelijke zangstijl parochiebreed één koor te vormen. Voor de meerstemmige Latijnse zang
werd het koor Laudate Dominum ( Looft de Heer ) opgericht. Het koor bestaat nu bijna 8 jaar
en bestaat uit 37 leden: 12 Sopranen, 10 Alten, 8 Tenoren en 7 Bassen.
De meeste koorleden zijn afkomstig uit de koren Ad Majorem Dei Gloriam uit Ede, het Sint
Caeciliakoor uit Wageningen en het Cunerakoor uit Rhenen en ook enkele koorleden uit
andere locaties. Zij hebben hun ervaring en rijke historie meegenomen. Dank zij de positieve
inzet van velen is er inmiddels een fantastisch resultaat bereikt en voelen de zangers zich
thuis bij elkaar.
Het koor blijft zich ontwikkelen onder leiding van de dirigenten Ronald de Haan en Simon de
Jong en met begeleiding van organiste Annette Veltkamp.
De wekelijkse repetitie wordt op woensdagavond gehouden in de Sint Johannes de
Doperkerk aan de Bergstraat te Wageningen van 20.00 tot 22.00 uur.
Om 21.00 uur is er een pauze.
Er wordt vriendschappelijk met elkaar omgegaan en naast de gezelligheid heerst er iedere
week een behoorlijke werklust.
Wij zingen op de verschillende locaties in onze Parochie Titus Brandsma en het koor verzorgt
de gezangen tijdens de vieringen.
Niet alleen meerstemmig latijn, maar ook Nederlandse en anderstalige gezangen staan op
het repertoire.
U bent altijd van harte welkom om eens vrijblijvend een repetitie bij te wonen.
Voor meer informatie of misschien wel aanmelding als lid kunt u contact opnemen met
voorzitter Cor Giesen : .
Voor livestreamvieringen heeft de parochie een YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A .
Dit YouTubekanaal kunt u ook bereiken via de website van de parochie:
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
 Wij versturen deze nieuwsbrief naar de mensen die zich bij het secretariaat hebben
aangemeld om deze brief te ontvangen. Kent u mensen die dat ook zouden willen? Hoort ....zegt het voort ! Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is nog steeds
mogelijk via of  Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de 2 parochiebladen in ?
Laat het één van de beheerders weten of stuur het naar ons mailadres. Afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan ook via bovengenoemde mailadressen.

Niet met machtsvertoon
en grote woorden
maar
in het kleine goede,
In het onaanzienlijke,
In mensen, door mensen
komt God aan het licht......

Via deze weg wil de Locatieraad en Pastoraatsgroep u allen een goede
advent, een mooie decembermaand en Zalig Kerstfeest toewensen

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.