Katholiek Ede

logo AvPDIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie H. Titus Brandsma

Contact: 
 
De beheerders: Fred Deuning, Toos Ettema en Hanneke van Loo
 
Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06 92 
Jaargang 3, nr. 2, 5 maart 2023
 
Mededeling namens Parochiebestuur en Pastoresteam
 
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat pastoor Mauricio wegens ziekte zijn werkzaamheden in onze parochie deze maand nog niet heeft kunnen opstarten. Op dit moment is hij herstellende van een medische ingreep, maar hij zal medio april nog een tweede operatie moeten ondergaan. Om pastoor Mauricio alle tijd en rust te gunnen voor herstel en voorbereiding op de tweede operatie, is in goed overleg besloten dat pastoor Mauricio in ieder geval tot en met zondag 30 april a.s. niet zal voorgaan in de vieringen. Het aangepaste liturgierooster zal zo spoedig mogelijk verspreid worden. Een van de consequenties van de aanpassingen in het liturgierooster is dat aanvangstijden van vieringen tijdelijk zullen veranderen. Volg het nieuws.
De aanvangstijd van alle zondagsvieringen tot eind april is 11.00 uur.
 
Wij vragen u te bidden voor pastoor Mauricio en wij hopen dat hij in mei vol enthousiasme kan starten met zijn werkzaamheden in onze parochie.
 
Laatste nieuws INGELAST  !!                                                                                                                                           
 
Op zaterdag 15 april is er een eucharistieviering in de Antoniuskerk om 14.00 uur. Iedereen welkom!
Celebrant: Vicaris drs. J.G.M. Pauw  
 
Afbeelding1
 
  
Dankwoord pastoor Henri:
Aan het prachtige afscheid dat jullie, beste parochianen, mij hebben gegeven, denk ik terug met heel veel dankbaarheid en warme gevoelens. De grote opkomst bij de eucharistieviering en de receptie, de mooie zang, de vriendelijke woorden, gesproken en geschreven in brieven en op kaartjes, de talloze cadeaus en attenties, en vooral de gvoor nieuwsbriefenegenheid en de liefde die daaruit spraken hebben mij diep ontroerd. Ik vertrouw erop dat het de bedoeling is geweest van Onze Lieve Heer dat ik naar een andere parochie zou gaan, en dat helpt mij om deze overgang te maken, die evenwel niet gemakkelijk was. Wat ook geholpen heeft, was de warmte bij het afscheid. Het lukt mij niet om iedereen persoonlijk te bedanken, ik hoop dat u via dit bericht mijn oprechte dank wilt aanvaarden. Regelmatig denk ik aan de  H. Titus Brandsmaparochie. De icoon van hem die ik bij mijn afscheid kreeg, hangt bij mijn huisaltaar in de pastorie van Duistervoorde, - het deel van Twello waar ik nu woon. Zo kan ik in gebed dagelijks aan u denken. Ik mag ronduit zeggen dat ik hier in alle vier de kerken zeer hartelijk ontvangen ben, en dat het mij goed gaat. Van harte wens ik dat het ook u goed mag gaan, en bid ik om Gods zegen over u allen.        Pastoor Henri ten Have 
 
 
Op werkdagen kunt u van 9.30- 11.30 uur in de kapel terecht om een kaarsje aan te steken. Er staan, als u dat wilt, gastheren en -dames klaar voor een kopje koffie of thee.
 
Peuterhoekje
Tijdens de vieringen is er meestal een kinderwoorddienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de allerkleinsten is de kinderwoorddienst niet geschikt. Daarom is er een peuterhoekje gemaakt achter in de kerk. Ouders kunnen hier met hun peuter gebruik van maken als hij/zij afleiding nodig heeft. Zo kun je als ouder de viering mee maken terwijl je peuter zich ook kan vermaken. Dus, mocht je kindje tijdens de viering afleiding nodig hebben, loop gerust naar het peuterhoekje om daar even te gaan spelen. Veel plezier!         De pastoraatsgroep
 
Onze Communiecantjes van 2023
Komende vrijdag starten we samen met Bennekom, de voorbereidingen weer op met een mooie groep Eerste Communicanten. U zult regelmatig werkjes van hen zien hangen achter in de Kerk, zodat u een beetje kunt volgen waar de kinderen mee bezig zijn. Tijdens de Palm Pasen viering mogen de kinderen, aan de hand van een foto of tekening, zich aan u voorstellen. Heeft u vragen of weet u nog iemand die graag aan wil sluiten als begeleider bij de voorbereidingen, of een kind dat nog mee wil doen omdat het de voorinformatie gemist heeft. Laat het a.u.b. weten.
Met vriendelijke Groet, Alexander Kalfs (Ede), Christianne Marcelis (Bennekom), Thera Leenhouwer (Bennekom) en Liesbeth Komen (Ede)
 
Katholiek Ede is een Kerk met Stip.
Dit houdt in dat wij mensen die gedetineerd of ex-gedetineerd zijn, en hun omgeving, helpen om weer een weg in de samenleving te vinden. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig Misschien bent of kent u iemand die hier iets in kan betekenen. In onderstaande tekst leest u meer over welke hulp gevraagd wordt en waar u zich kunt aanmelden hiervoor.
 
EXODUS ZOEKT VRIJWILLIGERS     
Wie zijn wij? Stichting Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante hulpverlening. Wat doen wij?
De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij ons terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus heeft een kerkelijke achtergrond. Opgericht door gevangenispredikant ds. Jan Eerbeek in1979 waren de meeste vrijwilligers afkomstig uit kerken. Inmiddels werken er ook vele vrijwilligers met een andere achtergrond voor Exodus. In de regio Arnhem/Nijmegen en wijde omgeving zijn twee Exodusgroepen actief: de vrijwilligersgroep Arnhem/Nijmegen en de okd-groep (ouder-kind-detentie). De deelnemers aan de eerste groep begeleiden gedetineerden of ex-gedetineerden als luisterend oor, sparringpartner en/of ondersteuning bij re-integratie. De deelnemers aan de tweede groep rijden en begeleiden kinderen naar hun ouder(s) in detentie. Voor beide groepen zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom.       Inlichtingen bij Hans Fibbe,coördinator/
 
Noodopvang voor Vluchtelingen
Sinds 28 februari verblijven ongeveer 100 mensen in de Galvanistraat. Het is een noodopvang locatie waar de mensen een half jaar tot mogelijk (maximaal) een jaar verblijven. Vanuit de kerken (diaconaal platform) willen we deze mensen een stukje gastvrijheid tonen. Een werkgroep heeft daarvoor wat plannen. Maar… daarvoor is de medewerking van u, onze gemeenteleden en parochianen nodig.
 
In Genesis 18 zien we Abram: Hij ziet 3 mensen komen. Hij buigt en zegt: Wilt u alstublieft mijn gasten zijn?... We nodigen u uit om iets van die gastvrijheid te laten zien. Bent u beschikbaar om de asielzoekers een beetje hartelijkheid en gastvrijheid te tonen? Op 10 maart is er Meet en Eat – een paar mensen komen bij u.              Ontmoeten en samen eten/ https://crm.cvvede.nl/civicrm/event/info?reset=1&id=68
Verder hebben we plannen voor andere ontmoetingsactiviteiten. 
We hopen dat u mee doet  /  https://forms.gle/f7gkCXDKy1EwYQCd6 
 
Contactpersonen vanuit onze geloofsgemeenschap zijn de leden van de pastoraatsgroep, MiriamBruil, Liesbeth Komen, Johan Dummer en Astrid Bulte
 
 voor nieuwsbrief 1
 
 
 
Afbeelding3Uit het winterprogramma van Bespreek ’t Samen.
• Op 2 april wordt 2 x het Passieconcert: “Requiem for the living “ in de Beatrixkerk uitgevoerd door het ad hoc B’tS koor & orkest, o.l.v. dirigente Myra van der Jagt. De tijden: 17.00 en 19.30 uur. U hoeft zich niet op te geven. De entree is gratis. Na afloop staat er bij de uitgang een mandje klaar voor uw eventuele bijdrage.
 
 Op maandagmiddag 20 maart 13.30 uur start de uitgestelde lezing over de H.Titus Brandsma in het kader van ‘t Oecumenisch winterprogramma van Bespreek ’t Samen. Twee mensen van de Gemeenschap van geassocieerden van de Karmelorde, een geleding van leken, verbonden aan de kloosterorde der Karmelieten, nemen deze lezing over van pastoor Henri ten Have: t.w. Marianne van Waterschoot en Arnold Roozendaal.                          
Door het schuiven met de datum van de lezing zijn er plaatsen vrij gekomen….  !!! 
Plaats: de Franciscuszaal. Inloop vanaf 13.15 uur.  Wilt u komen?                                                                                                                                                                Dan graag aanmelden via de website van  www.bespreekhetsamen-ede.nl  of een telefoontje naar 0318 645831
 
Gebedsuur ‘duurzaam samenleven’ in Ede
Zes geestelijken van verschillende geloofsrichtingen gaan voor in een gebedsuur ‘duurzaam samenleven’ in Ede. Dit vindt plaats in kerkelijk centrum Rehoboth aan de Driehoek 11 op dinsdag 14 maart om 19.30 uur, aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap.
De organisatie berust bij de ‘maandelijkse bidstond Ede’. De bezoekers bezinnen zich op de betekenis van een duurzame samenleving en bidden ook tezamen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-José Eberson, tel. (0318) 65 57 51, of via de mail:
 

voor nieuwsbrief.jpg6
 
Hier ziet u afgebeeld het gezamenlijk kunstwerk, dat is gemaakt tijdens de vorige Thomasviering in de Antoniuskerk. Aankondiging: De datum van de volgende Thomasviering is op zaterdag 22 april in het Oecumenisch Centrum Emmaūs.
Nadere gegevens over thema en hoe u zich op kunt geven volgen nog.
 
 
  
 
 
 
GEEN GRAP ! 
Op 1 april a.s. gaan we weer onze kerk schoonmaken, start om 9.00 uur. Komt u allen helpen??? De kerk heeft een schoonmaakbeurt nodig.
We kunnen iedereen goed gebruiken, de kerk is groot!  Voor elk is wel iets te doen. 
 
B R I D G E D R I V E  ten bate van Het weeshuis op Flores, Indonesië                                                                                                                                                   Op vrijdagavond 24 maart is er voor bovenstaand doel een bridgedrive in de Franciscuszaal. We beginnen om 19.15 uur. De entree is €15 per paar. Je kunt je inschrijven vóór 22 maart bij Theo Frumau via 0318-635519 of email . In de pauze is er een loterij met prachtige prijzen. Loten in de zaal verkrijgbaar. Pinnen is helaas niet mogelijk ( ook niet voor de drankjes e.d. ), dus contant geld meenemen! Kunt u niet bridgen, maar wilt u toch dit bekende project steunen? Neem dan ook contact op met Theo Frumau.  U steunt toch ook dit project?
 
Koks gezocht voor de Alphacursus 
De Alphacursus is weer van start gegaan in onze parochie. De avond begint met een heerlijke maaltijd, waar de deelnemers altijd erg van genieten. Hiervoor zijn we op zoek naar koks!  Lijkt het je leuk om een keer te koken voor de Alphacursus? Dan horen wij het graag. Het koken kun je thuis in je eigen tijd doen en de warme maaltijd mag je afgeven bij de kerk. De Alphacursus is altijd op maandagavond en begint om 19.00 uur. De cursus loopt tot en met 15 mei en vindt afwisselend in Wageningen en Ede plaats. Voor Ede zoeken we koks in de periode 20 febr tot en met 20 maart.  Ook als je een enkele keer wil meewerken, is dat welkom. Voor meer info of opgave kun je terecht bij Veraniek en Daniëlle via   Het is mogelijk dat de gemaakte kosten worden vergoed.  
 
TitusBreed is het blad van en voor alle parochianen. Ons parochieblad verschijnt niet vanzelf. De lokale redacteuren, bijvoorbeeld, leveren nieuws, verslagen en andere berichten over hun geloofsgemeenschap. TitusBreed heeft ook een centrale redactie. Die schrijft zelf veel artikelen (naast bijdragen van anderen) en zorgt ervoor dat alle kopij met illustraties goed in het blad komt te staan. Dat is veel werk. Verhalen moeten worden ingekort, soms herschreven, fouten eruit gehaald. De laatste weken vóór de verschijning zijn razend druk.
De redactie is uiterst klein. Daarom vragen wij:
* interesse om in overleg met de redactie artikelen te schrijven of interviews te maken? kun je goed schrijven of wil je leren dat (nog) beter te doen?
* heb je enkele uren tot een dag voor een TitusBreed-uitgave beschikbaar (hoeft natuurlijk niet voor elk nummer)?                                                                                    * of wil je best geregeld meer bijdragen leveren aan het blad? Stuur ons dan een mailbericht () met opgave van je telefoonnummer.
Iedereen die kan en wil meeschrijven, is van harte welkom. Ook als je maar weinig tijd hebt en alleen af en toe wilt meedoen. Heb je kennis en praktijkervaring met redactiewerk, bijvoorbeeld voor je school-, universiteits- of verenigingsblad? Misschien wil je de redactie wel komen versterken. Dat kost meer tijd, maar het kan ook voor zoveel uur als je beschikbaar hebt. Stuur je ons een mailtje? TitusBreed kan blijven bestaan als blad dat nieuws, informatie en inspiratie biedt. Als blad van parochie & geloofsgemeenschappen voor zoveel lezers / parochianen. Maar het kan alleen, als meer parochianen gaan meewerken. Wij hopen dat jij je als aspirant-schrijver of -redacteur geroepen voelt.
 
Aartsbisdombedevaart Lourdes 2023 
Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer een diocesane bedevaart naar Lourdes. Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen bijna 1200 pelgrims deel, waaronder 50 parochianen uit onze eigen parochie H. Titus Brandsma. Extra bijzonder was dat negen leden en de dirigent van het jongerenkoor JKA meegingen. De reis vindt plaats in de meivakantie zodat ook jongeren de gelegenheid hebben om andere kinderen, tieners en jongeren te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te ontdekken. Onze nieuwe pastoor Mauricio Meneses zal bij onze parochiegroep aansluiten. Hij is door het Aartsbisdom gevraagd om alle jongeren te begeleiden en een onvergetelijke week te bezorgen.  Nb.!! Dit kan veranderen Let op de mededeling van het bestuur: zie 1e item in deze nieuwsbrief . 
Informatie over het vervoer, de prijzen en het officiële programma van het Aartsbisdom en het parallelle programma voor onze parochie? Meld u bij Elly Croon, parochiecoördinator Lourdesreis van de H. Titus Brandsma Parochie. (M 06-5542876 of )
 
 
En….., heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen 2 parochiebladen in? 
Laat het één van de beheerders weten. 
Of mail ons via het volgende mailadres:   
 
Wij versturen deze brief naar de mensen die zich bij het secretariaat hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief. Kent u mensen die dat ook zouden willen? Hoort, zegt het voort! Aanmelden of afmelden voor de digitale nieuwsbrief is steeds mogelijk. 
Het kan zijn dat u een nieuwsbrief mist. Kijk regelmatig bij uw spamberichten. Als u een sterke firewall hebt, kan de nieuwsbrief in de spam belanden. U kunt ‘ontspammen’ !
Wilt u van alles op de hoogte zijn en blijven? Lees ook regelmatig het nieuws op onze eigen website en parochiewebsite. www.katholiekede.nl of www.z.titusbrandsmaparochie.nl

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.