Katholiek Ede

logo AvPDIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie z. Titus Brandsma

Jaargang 2 - Nr. 3 , 3 mei 2022
Contact:
De beheerders:
Fred Deuning, Toos Ettema en Hanneke van Loo
Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06

IN HERINNERING
Op donderdag 28 april jl. bereikte ons het bericht van het overlijden van Hans
Valkenet. Voor veel parochianen zal het een bekende naam zijn, voor even
zoveel parochianen niet. Hans Valkenet was meer dan 20 jaar actief voor ons
gebouw de Antonius van Paduakerk.
Zeker vier ochtenden in de week was hij er aan het werk. Alle technische
klusjes pakte hij op, van het vervangen van de lampen, het inregelen van de
verwarming tot grote en kleine reparaties in het gebouw.
Maar ook het werk rond de kerk was hem niet te min: zwerfafval weghalen,
gras tussen de stenen en tegels uitpeuteren, snoeiwerk, en het legen van de
vuilnisbakken in de containers om die vervolgens aan de weg te zetten.
Tijdens het samen gaan van de Goede Herder kerk en de Antonius van Padua
kerk heeft hij meegedacht over inrichting en het later aanbouwen van de
Franciscuszaal. Als stille kracht was hij er bij toen de belijning er kwam tijdens
de Corona pandemie.
Als persoon ging Hans het liefst rustig zijn eigen gang. Hij genoot van het
gezellig samen koffie drinken ’s morgens, maar kluste daarna weer in zijn
eentje verder. Dat had hij het liefst. Om 12.00 u, als het Angelusklokje luidt, zei
hij steevast: We moeten naar huis.
Hans is nu THUIS. Dag Hans, tot de volgende ronde..........
Het afscheid van Hans is donderdag 5 mei om 13.00 uur in ‘zijn’ Antonius v Paduakerk.

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven. zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven zijn in een ander weten.
in liefde, in verhalen, Bij God mogen ze wonen
die wij zo graag herhalen, daar waar geen pijn kan komen.
in bloemengeuren, in een lied De mensen van voorbij
dat opklinkt uit verdriet. zijn in het licht, zijn vrij.
Uit een gedicht van Hanna Lam
Digitale Nieuwsbrief van de Locatie Katholiek Ede
Na overleg met de locatieraad, ontvangen deze keer alle, in de
ledenadministratie bekende, mailadressen een digitale nieuwsbrief.
Onze digitale nieuwsbrief is een aanvulling op het parochieblad de TitusBreed.
De TitusBreed verschijnt 7 keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt dan
telkens in de tussenliggende periode met actueel parochienieuws, actueel
‘katholiek’ nieuws, met aankomende activiteiten of zomaar
wetenswaardigheden.
Laat het ons even weten als u de digitale nieuwsbrief NIET langer wilt
ontvangen via een mailbericht naar:
Bijpraten :
We denken na en werken aan de inrichting en vormgeving van de pastorale
zorg binnen onze gemeenschap. Onderwerpen als kerk met stip, initiatieven
vanuit het sociaal domein Ede en onze zichtbaarheid binnen de katholieke
scholen in Ede . We hadden een mooie bijeenkomst van alle pastoraatsgroepen
van onze parochie bij elkaar. Dit zijn bijeenkomsten om samen het beleid van
onze kerk als een kapstok te gebruiken voor bestendiging en groei. We houden
u op de hoogte!
Hartelijke groet,
namens de pastoraatgroep

Kerkvenster
Op maandag 9 mei is om 19.00 uur op radio Ede FM in het programma
‘Kerkvenster’ een gesprek te beluisteren met diaken Erik Rozeman over zijn
wijding tot priester. Thema: “Een weg naar het priesterschap.”
Herhaling zondag 11.00 en 22.00 uur
EDE FM is te vinden: ether FM 107,3 MHz,
kabel Ziggo 93,1 MHz.
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL.
Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Op zondag 15 mei a.s. begint de Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur.
De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma over Titus
Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick Vonhögen).
De eucharistieviering in Rhenen, vooraf aan de uitzending uit Rome, begint om
8.30 uur. Voorgangers zijn pastoor Henri ten Have en diaken Erik Rozeman.
Graag ontvangen wij een aanmelding van de parochianen die de tv-uitzending
live in Rhenen willen bijwonen ivm het aantal plaatsen en de catering.
AANMELDEN via

Zieken- en seniorenbedevaart, Renkum
Dinsdag 31 mei wacht de Mariabedevaart speciaal voor zieken en
senioren. Sinds 1956 bijna jaarlijks gehouden! Een bijzonder programma,
waarbij voor u een ligstoel/stretcher of comfortabele stoel wordt geplaatst als
u daar behoefte aan heeft. Om 10.30 uur staat koffie/thee met wat lekkers
klaar, voorafgaand aan de eucharistieviering. Er wordt een lekkere lunch
(overeenkomstig dieetwensen) geserveerd. ’s Middags kunt u persoonlijk
spreken met een priester. Na de koffie/thee brengen kinderen een
bloemenhulde en is er tot slot een plechtig lof. Einde rond 16.00 uur.
De kosten voor deze dag bedragen € 15,00. Er wordt van alles aan gedaan om
deze bedevaart, die openstaat voor iedereen, tot een mooie dag te maken,
speciaal voor pelgrims met een kwetsbare gezondheid of fysieke beperking.
Daarom het verzoek aan iedere deelnemer om u tijdig op te geven. Dat kan
via www.titusb.nl/mariabedevaarten. U kunt ook mailen of bellen: coördinator
Leny Lotgerink, , tel. (06) 53 16 01 95
15 mei - Laatste nieuws over de heiligverklaring van Titus Brandsma
ovede Heiligverklaring van Titus Brandsma

Parochiebedevaart Lourdes geannuleerd en verplaatst naar september
In tegenstelling tot het bericht in de Paas editie van de Titus
Breed het volgende: Wegens een te gering aantal deelnemers
voor onze reis naar Lourdes van mei 2022 is de organisatie
‘Christoffel Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te
annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met 25 september
2022. Een bijzonder moeilijke keuze, maar helaas is dit, met name in financiële
zin, onoverkomelijk. Voor alle geïnteresseerde bedevaartgangers is dit een
enorme tegenvaller. Wij gaan er alles aan doen om de bedevaart in september
2022 te laten plaatsvinden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Met een ontmoeting in Lourdes in het vooruitzicht, wordt het
nu toch nog eerst genieten van een hopelijk mooie zomer waarin we alle
voorbereidingen voor een mooie parochiebedevaart in september kunnen
houden. Heeft u nog vragen, neem contact op met Elly Croon op tel.nummer 06-
5554 2876. Het Lourdescomité z. Titus Brandsmaparochie.
Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in
2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw
plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP Beestenbende
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waarin dieren een belangrijke rol in
spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens
gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen,
denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten. We vieren de
Eucharistie en denken aan Jezus de Goede Herder. Natuurlijk gaan we ook veel leuke
spelletjes doen, thema beestenbende, ravotten in het bos en zwemmen. Dus heb jij
zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige Beestenbende? Meld je dan
zo snel mogelijk aan! Het aanmeldingsformulier staat in nieuwsbrief nr. 258, van het
aartsbisdom: 20 april.
Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus
 Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Veltmaat, Oude
Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
 Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
 Aantal deelnemers: Maximaal 30
 Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
 Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er
een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,-
i.p.v. € 250,-)

TIENERKAMP Reis door de tijd
Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na
lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen door
verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel
spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan
de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma. Zin om ook
te komen? Meld je dan vooral aan! Het aanmeldingsformulier staat in Nieuwsbrief nr.
258, van het aartsbisdom: 20 april
Wanneer: 6 augustus tot en met 11 augustus
 Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a,
7448 RL Haarle
 Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
 Aantal deelnemers: Maximaal 30
 Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en priester Gauthier de Bekker.
 Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal
tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, e-mail:
, tel.: 06 29015399

Op werkdagen kunt u nog steeds van 9.30- 11.30 uur in het
Stiltecentrum terecht om een kaarsje aan te steken. Er staan, als u dat wilt,
gastheren en -dames voor u klaar met een kopje koffie of thee.
*Na 2 Coronajaren, is er voortaan weer elke 1e donderdagochtend van de
maand ‘Uitstelling van het Allerheiligste ‘ in onze kapel.
Voor livestreamvieringen heeft de parochie een YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A .
Dit YouTubekanaal kunt u ook bereiken via de website van de parochie:
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.