Katholiek Ede

Lourdesbedevaart 2018

lourdesBeste (toekomstige) medepelgrim naar Lourdes,

In 2009, 2012 of 2015 waren we samen bedevaartgangers naar Lourdes. Of misschien zijn we dat pas in 2018. Het aartsbisdom heeft besloten om in 2018 weer met zo veel mogelijk parochianen naar Lourdes te gaan.

De parochie zalige Titus Brandsma sluit zich aan bij deze bedevaart van 28 april tot en met 5 mei 2018. Daarom houden we op zaterdag 25 november 2017 om 14.00 uur een bijeenkomst in de Verrijzeniszaal bij ons Eucharistisch Centrum, Bergstraat 17 te Wageningen om geïnteresseerden in de bedevaart te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Mocht u nog andere mensen weten die misschien geïnteresseerd zijn. Dan zijn die natuurlijk ook van harte welkom. Als u niet in de gelegenheid bent om 25 november aanwezig te zijn, maar wel geïnteresseerd bent naar Lourdes mee te gaan, laat mij dat dan even weten. Dan hou ik u via de mail op de hoogte van wat er besproken is. Mijn emailadres is: De bijeenkomst wordt de komende zondagen ook aangekondigd in de vieringen.

We hopen u te begroeten op 25 november a.s.
Hartelijke groet mede namens Elly Croon,
 
Tine Neijenhuis
tel. (0318)  65 17 79

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.