Katholiek Ede

Seniorenpastoraat

Bericht van KBO-Ede

kbo4Er zijn strengere Corona regels aangekondigd met kerst en de jaarwisseling in het verschiet.
Op de agenda staat een gezamenlijke (KBO- PCOB) nieuwjaarsreceptie op maandag 17 januari 2022 in de Open Hof waarbij ook de burgemeester aanwezig zal zijn. De nieuwjaarsbijeenkomst van onze eigen afdeling zal op woensdag 19 januari 2022 zijn. Over de op de genoemde data geldende coronaregels kunnen we thans nog geen informatie geven. Deze nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website www.kbo-ede.nl die altijd is voorzien van actuele informatie.
Het bestuur van KBO-Ede, 25 november 2021.
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.