Katholiek Ede

Wijding

Priesterwijding

 

wijding

 Een onuitwisbare bezegeling van een geestelijke roeping. Het gebeurt eenmalig en kan niet ongedaan worden gemaakt. Bij een wijding legt een priester een aantal geloften af. Te weten: De geloftes van gehoorzaamheid aan de bisschop en de gelofte van het celibaat (ongehuwd blijven).

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.