Katholiek Ede

Nieuws

Inluidmoment Actie Kerkbalans

kerkbalansVorig jaar heeft de Hervomde Gemeente Ede de actie Kerkbalans met een samenkomst van de betrokkenen met klokgelui ingeluid. Dit jaar zal dit gezamenlijk met alle deelnemende kerkgenootschappen van Ede en omringende dorpen plaatsvinden. Ook wij nemen deel aan dit inluidmoment en onze klokken zulen ook luiden.

Lees meer...  

Passion 2018

passionZoals u misschien al heeft gehoord, wordt er op 30 maart 2018 ‘s avonds vanuit de Raad van Kerken Ede, in samenwerking met het Leger des Heils en Kerkelijk Centrum Emmaüs, een lokale Passion georganiseerd. De kans bestaat dat nog meer kerken in Ede-Zuid zich hierbij aansluiten.

Lees meer...  

Oecumenisch winterprogramma Bespreek ’t Samen

Kijk voor een uitgebreide omschrijving op www.bespreekhetsamen-ede.nl
Zondag 3 dec. 17.00 en 19.30 uur. Beatrixkerk -Adventsconcert 2017- Magnificat van Rutter
Zaterdag 13 dec.19.30 u.: Oude Kerk: Adventsvesper door pastor H. Lucassen en ds. C.Oosterveen
Zondag 14 dec. 20.00 u.: Taborkerk: ‘De geboorteverhalen van Jezus’ door Carel ter Linden

Maandag 8 januari om 14:00 uur in de Emmaus, lezing door pastor Guido Dieteren. Kennismaken met de Islam.
Vrijdag 19 januari om 20:00 uur in de St. Antonius van Paduakerk door Marijke Alkema. Lezing over iconen.
Week van het gebed 21 t/m 28 januari om 19:30 uur in diversen kerken door de Raad van Kerken. In de week van gebed gaat het er vooral om, vorm en uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid. Op di. 23 januari in onze Antoniuskerk.
Woensdag 24 januari om 20:00 uur in de Open Hof, door Gerard van Bruggen. Leven van Barmhartigheid.
Zaterdag 27 januari om 19:30 uur in de Lutherse Kerk door Consort Lautenwerk. Jong talent in Ede o.l.v Guilio Quirici, luit, Isabel Favilla, blokfluit, Guilio Quirici, theorbe.
Maandag 29 januari om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Roelie Reiling Is er nog ruimte voor kwetsbaarheid?  In deze tijd worden hele hoge eisen gesteld aan mensen. Wie kan daar nog aan voldoen?..
U kunt zich opgeven voor een gewenste activiteit via: www.bespreekhetsamen-ede.nl  Heeft u geen internet? Graag een telefoontje naar 0318 645831

Gerarduskalender 2018

GerarduskalenderWilt u deze bestellen? Maak dan € 7 over op SNS bankrekening: NL56 SNSB 0943 9797 73
t.n.v. J.H.M. Janssen, onder vermelding van: Gerarduskalender 2018 en toevoeging van uw
telefoonnummer.

Lees meer...  

Communie thuis ontvangen?

communieAl neemt het wekelijkse kerkbezoek bij veel katholieken af, veel mensen komen toch nog regelmatig samen om hun verbondenheid-in-Christus te vieren. Er zijn echter ook nogal wat mensen die door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn om de vieringen in de kerk te bezoeken. Vaak volgen ze de kerkdienst op de TV en voelen zich dan toch verbonden met de gelovige gemeenschap.

Lees meer...  

Voortgang verbouwing pastorie.

verbouwingVoor het kappen van de bomen in de binnentuin naast de Kerk zijn we gebonden aan verschillende regelgevingen. In de afgelopen periode is er een flora & fauna onderzoek gedaan om de bomen te mogen kappen.

Lees meer...  

DE WERELDGEBEDSDAG OP 3 MAART  IN EDE

Raad van kerkenAl jarenlang bestaat wereldwijd de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart  door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land (dit jaar uit de Filippijnen) een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie,waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Lees meer...  

Status renovatie van de pastorie St Antonius Kerk

Achter de schermen wordt er gewerkt, echter dit is nog niet zichtbaar voor de parochianen. Hierom een berichtje wat er de afgelopen periode is gebeurd. De Klankbordgroep “renovatie pastorie” is verschillende keren bij elkaar geweest.

Lees meer...  

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.