Katholiek Ede

Vieringen

Tijdens alle vieringen is er een kinderwoorddienst en uitgezonderd de vakantieperiode is er ook een crèche.

Intenties voor een viering kunt u opgeven aan het secretariaat.

Allerzielen

AllerzielenOp donderdag 2 november, Allerzielen, gedenken wij tijdens de viering van 19.00 uur, allen die ons in de dood zijn voorgegaan. Wij noemen in het bijzonder de namen van hen van wie we sinds Allerzielen vorig jaar afscheid hebben
genomen en ontsteken voor hen een kaars.

Lees meer...  

Liturgievieringen tijdens de weekenden

*Zondag 12 november: Tweendertigste zondag door het jaar

10.30u: woord- en communieviering met samenzang

             voorg.: par. voorgangers

*Zondag 19 november: Drieendertigste zondag door het jaar

10.30u: eucharistieviering met Schola

             voorg.: pastoor H. ten Have

*Zondag 26 november: Christus Koning

10.30u: woord- en communieviering met Feniks

             voorg.: pastor G. Dieteren

*Zondag 3 december: Eerste zondag van de Advent

10.30u: eucharistieviering mmv Kleurrijk

             voorg.: pater E. Karhof

*Zondag 10 december: Tweede zondag van de Advent

10.30u: gezinsviering mmv kinderkoor "Sing to God"

             voorg.: pastoor H. ten Have

*Zondag 17 december: Derde zondag van de Advent

10.30u: woord- en communieviering met samenzang

             voorg.: pastor H. Lucassen

*Zaterdag 23 december

19.00u: woord- en communiviering mmv

             voorg.: pastor H. Lucassen

*Zondag 24 december: Vierde zondag van de Advent/Kerstavond

10.30u: geen viering!!

18.30u: gezinsviering mmv kinderkoor "Sing to God"

             voorg.: pastor H. Lucassen

20.30u: woord- en communieviering mmv JKA

             voorg.: pasor H. Lucassen

22.30u: eucharistieviering met samenzang

              voorg. Pater Beemster

*Maandag 25 december: Geboorte van de Heer

10.30u: woord- en communieviering mmv Laudate

             voorg.: pastor G. Dieteren

*Zondag 31 december: Oudjaar

Alleen Titusviering in Wageningen!!

      

Vieringen in het stiltecentrum

  • Iedere dinsdag om 08.30 uur: rozenkransgebed
  • Aansluitend om 09.00 uur: Eucharistieviering, behalve in de maand juli
  • Iedere woensdag (behalve de 2e woensdag van de maand) om 09.00 uur: woord-communieviering.
  • Na de vieringen is er ontmoeting met koffie/thee in de parochiezaal.
Copyright © 2017 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.