pelgrimstochtPelgrimstocht naar het geboortehuis van Titus Brandsma.
Tussen 15 en 18 mei gaan we een ‘Titus Tocht’ ondernemen. Vier

dagen optrekken met een groep van maximaal 8 mensen. Wandelend naar een gezamenlijke bestemming. We starten in Stavoren. Via de Zuiderzeedijk lopen we naar Hindelopen en Workum. De tweede dag naar Oudega, langs het Brekkenpad. De derde dag via Greonterp en Blauwhuis naar Wolsum. De laatste dag via Nijland naar Oegeklooster, de geboorteplek van Titus en als sluitstuk worden we welkom geheten in de basiliek van Bolsward.
Meer informatie staat op pagina 4 van het paasnummer van TitusBreed. Voor vragen en aanmelden kunt u contact maken met Henk Koop. Bereikbaar op 06 41 82 49 13 of via hgjmkoop@gmail.com