Katholiek Ede

Locatieraad

Vanuit de Locatie raad

 
locatieraadAfgelopen maanden is er veel werk verzet vanuit de LR. Niet allemaal even zichtbaar, maar ik wil u toch wat noemen. Overleg met het Bestuur in Wageningen, verder gaan met de Parochietuin, samen met de medewerkers van het secretariaat aldaar de inhoud van de kasten gaan uitzoeken, onderhoud en reparaties rond het kerkgebouw.

Lees meer...  

Van de Locatieraad

leden locatieraadWe zitten nu midden in de vakantietijd. Veel werkgroepen hebben nu hun welverdiende vakantiepauze om opgeladen weer in september aan de slag te gaan.

Een kerkgemeenschap vraagt inzet van veel vrijwilligers. Deze inzet wordt met veel enthousiasme en inzet gegeven. We zijn ook blij dat we alle zaken nog kunnen organiseren zoals het nu gaat!


Te denken valt aan de zondagse vieringen, de kinderwoorddienst tijdens de viering, het samen koffie drinken na de viering door de inzet van de koffiegroep. De organisatie tijdens de viering door de kosters, lectoren en acolieten. De mooi versierde kerk door de bloemengroep. Daarnaast de dinsdagviering, de woensdagviering en het dagelijks in de ochtend open stellen van de Kapel.
Alle klussen die er in en rond de kerk gedaan worden door de klussengroep, het secretariaat waar u terecht kunt met al uw vragen en de mensen die u op de hoogte houden via de TitusBreed, de website en de digitale Nieuwsbrief.
En dan al de mensen en taken die ik nu vergeet te noemen, vaak op de achtergrond!!

De leeftijd van veel vrijwilligers begint echter parten te spelen. Ze willen nog wel, maar soms lukt het niet meer of niet meer in het zelfde tempo als ze “gewend” waren!

U heeft vaker gelezen dat wij om vrijwilligers vragen.
Daar komt helaas weinig reactie op.
We denken aan een soort vacature bord in de kerk, maar het is ook een feit dat mensen het heden ten dage moeilijk vinden om zich te binden voor vaste afspraken/werkgroepen.
Als Locatieraad zijn wij aan het zoeken naar wegen om toch zoveel mogelijk mensen bij de kerk te betrekken, zonder dat dit als vaste verplichting wordt ervaren. Als gemeenschap kunnen wij niet zonder u!!
Heeft u hier een tip of idee over? We horen het graag!

Misschien kunt u hier tijdens uw vakantie eens over nadenken? Wat doet de kerk voor mij en wat zou ik eventueel voor de kerk kunnen doen?
Laat het ons weten.

Wij wensen u een mooie, zonnige en relaxte zomer toe

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.