Katholiek Ede

Locatieraad

Van de Locatieraad

leden locatieraadWe zitten nu midden in de vakantietijd. Veel werkgroepen hebben nu hun welverdiende vakantiepauze om opgeladen weer in september aan de slag te gaan.

Een kerkgemeenschap vraagt inzet van veel vrijwilligers. Deze inzet wordt met veel enthousiasme en inzet gegeven. We zijn ook blij dat we alle zaken nog kunnen organiseren zoals het nu gaat!
Te denken valt aan de zondagse vieringen, de kinderwoorddienst tijdens de viering, het samen koffie drinken na de viering door de inzet van de koffiegroep. De organisatie tijdens de viering door de kosters, lectoren en acolieten. De mooi versierde kerk door de bloemengroep. Daarnaast de dinsdagviering, de woensdagviering en het dagelijks in de ochtend open stellen van de Kapel.
Alle klussen die er in en rond de kerk gedaan worden door de klussengroep, het secretariaat waar u terecht kunt met al uw vragen en de mensen die u op de hoogte houden via de TitusBreed, de website en de digitale Nieuwsbrief.
En dan al de mensen en taken die ik nu vergeet te noemen, vaak op de achtergrond!!

De leeftijd van veel vrijwilligers begint echter parten te spelen. Ze willen nog wel, maar soms lukt het niet meer of niet meer in het zelfde tempo als ze “gewend” waren!

Lees meer...  

Van de Locatieraad

asfaltasfalt1asfalt2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In oktober was het eindelijk zover. Het kerkplein rond de Antoniuskerk werd eindelijk voorzien van nieuw asfalt. 
Afgelopen jaren waren er zoveel gaten en kuilen ingekomen dat het zeer oncomfortabel was om er te rijden of te lopen. Nu ligt het plein er weer strak bij.
In het voorjaar komt de fa. Roseboom nog de belijning aanbrengen. Daar is het weer nu te wisselvallig en te koud voor.
 

Van de locatieraad.

antonius2004Afgelopen 19 september is de locatieraad Ede, samen met de pastoraatsgroep, geïnstalleerd door pastoor Henri ten Have. Het was een mooie en heel feestelijke viering, waarin wij ook vierden dat katholiek Ede 100 jaar actief is. Ook het samenzijn daarna was heel geslaagd, mede door de geweldige organisatie van de werkgroep 100 jaar Katholiek Ede, de koffiegroep en alle vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de deze viering echt een FEEST viering was. 

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.