Katholiek Ede

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Dit sacrament wordt ook wel het heilig oliesel genoemd omdat de priester bij een stervenziekenzalvingde olie aanbrengt op het voorhoofd en op de handen onder het uitspreken van een gebed waarin gevraagd wordt om de aanwezigheid van Christus, de genade door de Heilige Geest, de vergeving van zonden en om heil en verlichting van de stervende.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.