Katholiek Ede

Eucharistie

Eucharistie

eucharistieDe eucharistie is een sacrament: een symboolhandeling waarin we God zelf mogen ontmoeten en Hij ons daadwerkelijk goed doet. Er gebeurt iets! Daarom worden katholieke sacramenten ‘werkzame tekenen van de Heer’ genoemd. De eucharistie is één van de zeven sacaramenten van de katholieke kerk en kan alleen worden toegediend door een priester. Het wordt beschouwd als het allerheiligste sacrament: de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven.
Het sacrament van de eucharistie is rijk aan betekenis. Wanneer de priester het grote dankgebed uitspreekt met daarin de woorden die Jezus bij het laatste avondmaal heeft gezegd, worden door de kracht van die woorden en door de heilige Geest het brood en de wijn ‘geconsacreerd’: ze veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, zonder dat dat zichtbaar is. Ook wordt het kruisoffer van Jezus opnieuw tegenwoordig gesteld, maar nu op een bloedeloze manier. Daardoor krijgen mensen in het heden opnieuw deel aan Christus’ verlossende werk. Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt ieder persoonlijk verenigd met Jezus zelf. Tegelijkertijd wordt de hele kerkgemeenschap van gelovigen met elkaar verenigd. Daarom wordt eucharistie het ‘sacrament van de eenheid’ genoemd.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.