Katholiek Ede

MOV

Donatie aan weeshuis Naugan Kasih St Elisabeth

basisschoolOok dit jaar hebben wij een verzoek ontvangen van de zusters van het weeshuis Naungan Kasih St. Elisabeth, in Ende-Flores-Indonesië. Het verzoek heeft betrekking op de kosten voor leermiddelen voor het schooljaar 2022 – 2023. Uitgaande van de beschikbare gelden is onze bijdrage bepaald op een bedrag van € 1.200,00. Omgerekend is dat 17.601.660 Rupiah. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van het weeshuis.

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.