Katholiek Ede

RK Begraafplaats

begraafplaatsemail:                           

Contactpersoon en beheerder: dhr E.M. Heij, tel 0318-415764

Begraafplaats

Het RK kerkhof ligt nabij het station Ede-Wageningen en de St. Antoniuskerk aan de Pr. Bernhardlaan.

Hiermee willen we enige duidelijkheid geven over het begraven op onze begraafplaats. Het zal duidelijk zijn dat alle katholieken uit Ede en diegenen die vanuit het verleden enige binding met één van onze parochies hebben hier kunnen worden begraven. Ook wanneer bij een echtpaar één van beiden niet-katholiek is bestaat die mogelijkheid.

Voorwaarde is altijd dat voorafgaand aan de begraving een dienst in een van de beide katholieke kerken van Ede wordt gehouden. Steeds wordt er bij een begraving door de gemeente een zogenaamd verlof tot begraven afgegeven. Dit gebeurt, zoals de wet voorschrijft, voor alle personen en zelfs voor te vroeg geborenen vanaf de 24e week van de zwangerschap. Vanaf die tijd bestaat een persoon voor de wet.

Hebben we echter te maken met een vrucht van minder dan 24 weken dan kan de begraving voor de gemeente niet plaats vinden en dus ook niet op de gemeentelijke begraafplaats. Wij zijn daarentegen een bijzondere begraafplaats, bij ons bestaat die mogelijkheid wel en wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen en verlangens van de ouders.

We hebben een dringende vraag aan u

Ieder jaar weer worden we geconfronteerd met nabestaanden die zijn verhuisd en die hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven aan het bestuur van de begraafplaats. Het achterhalen van deze adressen kost onevenredig veel tijd en moeite. Lukt het niet via internet dan wordt het via de gemeentelijke bevolkingsregisters gedaan. Daarbij komt dat er gemeenten zijn die ons daarvoor extra laten betalen. Al met al is dit een kostbare werkwijze.

Het is dus van het grootste belang dat wij te allen tijde op de hoogte blijven van uw naam en adres en dat u een wijziging zelf aan ons doorgeeft. U kunt dat schriftelijk doen aan onderstaand adres. Hiermee voorkomt u ook dat een steen wordt opgeruimd zonder dat we u daarvan in kennis kunnen stellen.

Wij rekenen op uw medewerking.

Namens het bestuur van de RK Begraafplaats Ede,

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.