Katholiek Ede

Biecht

Betekenis van de Biecht

Biecht6

In het sacrament van boete en verzoening schenkt God ons daadwerkelijk vergeving. De priester zegt namelijk na de schuldbelijdenis door de boeteling: '(...) En ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. ' 'Ik ontsla u...' staat in de eerste persoon.

Wat is de oorsprong van de biecht?
De oorsprong van de biecht ligt in het handelen van Jezus Christus zelf. Jezus verkondigt het Rijk van God. Maar in Hem breekt dat Rijk ook aan, onder andere wanneer Hij zonden vergeeft en de mens bevrijdt van de macht van het kwaad. Soms doet Jezus dat zonder woorden.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.