Katholiek Ede

Vormsel

Betekenis van het Vormsel

Vormsel6

Het vormsel (Latijn: confirmatio, "vestiging", "bekrachtiging", "versterking"), of (plechtige) communie genoemd, is in de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ntvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. 

Waarom een vormsel?
Het gaat hierbij om de bevestiging van de genade die in het doopsel reeds werd medegedeeld. Door het sacrament van het vormsel wordt een gedoopte 'bevestigd' in zijn of haar verbondenheid met God en de Kerkgemeenschap met het oog op een diepere verbondenheid met zichzelf, de medemensen, de wereld en de natuur.

Wil U gevormd worden of je kind laten vormen? Neem dan contact op met het secretariaat. (tel. 610692).

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.